Uczelniana Komisja Wyborcza informuje kandydatów na funkcję rektora AM, elektorów Uczelnianego Kolegium Elektorów, pracowników, studentów i doktorantów, że zebranie wyborcze w sprawie wyboru Rektora AM na kadencję 2016-2020 odbędzie się dnia 12 kwietnia 2016r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Sali Senatu A.M. ( budynek przy Wałach Chrobrego 1/2) .