Uczelniana Komisja Wyborcza informuje że do dnia 05.04.2016 do Komisji wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na funkcję rektora AM kadencji 2016-2020.

Zgłoszeni kandydaci spełniają kryteria kandydowania na w.w. funkcję zawarte w Statucie AM, Regulaminie przeprowadzania wyborów i prac komisji wyborczych na kadencję 2016-2020, oraz w Ustawie lustracyjnej.
Są to osoby:
  1. dr hab. inż. Cezary Behrendt prof. nadzw. AM,
  2. dr. hab. inż. Artur Bejger prof.. nadzw. AM
  3. dr inż., kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof. nadzw. AM
  4. dr inż., kpt.ż.w.Wojciech Ślączka prof. nadzw AM
Programy wyborcze w.w. kandydatów znajdują się w katalogu "programy wyborcze kandydatów na rektora" Uczelnianej Komisji Wyborczej
Ostateczny termin zgłoszeń kandydatów na stanowisko rektora AM kadencji 2016-2020 upływa 11.04.2016r. o godzinie 12.00.