W wyniku przeprowadzonych w dniach 22.03.16, 23.03.16, 24.03.16 i 31.03.16 wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów ustalono skład osobowy tego Kolegium.
Lista elektorów UKE dostępna jest w katalogu "dokumenty wyborów".

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Andrzej Stefanowski