1. Kwestionariusz auditu wewnętrznego <<pobierz>>
  2. Karta niezgodności, Karta działań korygujących <<pobierz>>
  3. Sprawozdanie z przeglądu zarzadzania <<pobierz>>
  4. Wniosek o opracowanie / aktualizację Księgi Jakości / Procedury / Załącznika <<pobierz>>
  5. Karta zmian Księgi Jakości / Procedur / Załączników <<pobierz>>
  6. Raport z auditu wewnętrznego <<pobierz>>
  1. Zaświadczenie o zaliczeniu Książki Praktyk <<pobierz>>
  1. A Protokół egzaminu dyplomowego <<pobierz>>
    B Protokół egzaminu dyplomowego - STCW <<pobierz>>
  1. Instrukcja do ćwiczeń/laboratorium/symulatora <<pobierz>>