Warsztaty „Wdrażanie elektromobilności w logistyce miejskiej” organizowane przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie we współpracy z Biurem Strategii Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektu EUFAL odbyły się 10 grudnia w Sali Senatu uczelni.
WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DLA II EDYCJI – LOGISTYKA

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 19.12.2018 (sala 105 WIET) oraz 20.12.2018 (sala 309 WIET).
Poszczególne godziny spotkania indywidualne dla każdego kandydata.

DLA POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 18.12.2018 R.

Projekt stażowy skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Szkolenie o tej tematyce zostało zorganizowane w Akademii Morskiej w Szczecinie. Głównym celem było zrozumienie tworzenia wynalazków jako wyniku usystematyzowanego podejścia do tematu.

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 29.11.2018 r. wybrało w wyborach uzupełniających na kadencję  2016 – 2020  na stanowisko Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie Pana dr inż., kpt ż. w. Arkadiusza  Tomczaka.

Uczelniana Komisja Wyborcza serdecznie gratuluje wyboru i życzy pomyślności w realizacji zamierzeń i zadań.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Ponad 60 uczestników (studentów wszystkich wydziałów AM) projektu Nowe Horyzonty podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu Autoprezentacji i Savoir-vivre oraz Rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
Bezcenne doświadczenia zdobyte. Wszystko dzięki funduszom unijnym i projektowi NOWE HORYZONTY!
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy współudziale Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego realizuje Dziecięcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów. Celem działalności tej niezwykłej szkoły jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań dzieci w obszarze wielu dziedzin nauki, w szczególności w obszarze nauk o morzu i żeglarstwie. W sobotę - 17 listopada - zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbyły się w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W piątek, 16 listopada 2018 r. odbył się piąty turniej strzelecki z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie dra hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM.

W dniach 20–22.11.2018 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu organizował kurs dla pracowników i operatorów marin.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).