Akademia Morska w Szczecinie
ogłasza nabór wniosków
o przyznanie nagrody
Wilka Morskiego.
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie
do 15 kwietnia 2019r.,
osobiście w Sekretariacie Prorektora ds. Nauczania Akademii Morskiej
w Szczecinie (pok.107)
lub na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Akademia Morska w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosiła młodzież ponadgimnazjalną do udziału w XII Konkursie Geograficzno-Nautologicznym.

W ramach projektu „Nowe Horyzonty” studenci Wydziału Mechanicznego pod opieką dr inż. II of. mech. okr. Piotra Treichela w dniach 02.04.-05.04.2019 uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Winterthur w Szwajcarii.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 2/2019, które kierujemy do kadry akademickiej.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Do 5 kwietnia 2019 r., studenci AM mogą przesyłać zgłoszenia do XI edycji konkursu fotograficznego pt. "Akademia Morska – morze przygód, wspomnień i historii".

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Akademia Morska w Szczecinie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie uczelni w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1–2 w godz. 9.00 – 17.00.
Dla zwiedzających akademia otworzy laboratoria i symulatory oraz zaprezentuje ofertę kierunków.

Po zeszłorocznym sukcesie pierwszej edycji programu Legia Akademicka MON, prowadzonego w AM, w tym roku znowu szkolimy przyszłych żołnierzy rezerwy. 

Nabór do Legii przedłużyliśmy do 15 marca - szczegóły: http://legia.am.szczecin.pl/

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że w dniu 20.02.2019 r. podczas posiedzenia Senatu AM odbyły się wybory mające na celu powołanie pierwszej Rady Uczelni Akademii Morskiej w Szczecinie. Senat AM w Szczecinie wybrał w głosowaniu tajnym następujących członków pierwszej Rady Uczelni

Po zeszłorocznym sukcesie pierwszej edycji programu Legia Akademicka MON, prowadzonego w AM, w tym roku znowu chcemy szkolić przyszłych żołnierzy rezerwy.