W Szczecinie odbywa się spotkanie w ramach jednego z działań projektu SARA. Partner projektu - firma Top View z Włoch testuje na pokładzie statku Nawigator XXI innowacyjne rozwiązanie - dron na uwięzi. 

Akademia Morska w Szczecinie po raz kolejny bierze udział w organizowanym w naszym regionie Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki. Na uczniów ze Szczecina i okolic czekają m.in.: symulacje nawigacyjno-manewrowe w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego, Europejskim Centrum Szkoleń LNG, w symulatorze ARPA i innych, procesy zachodzące w siłowniach okrętowych - w Laboratorium oraz Symulatorze Siłowni Okrętowych, laboratoria wirtualnej rzeczywistości oraz druku 3D.

Między 20 a 31 sierpnia 2018 r odbył się kolejny rejs w ramach projektu Marelitt Baltic. Celem rejsu było wyłowienie sieci, które zalegały na wrakach wcześniej zweryfikowanych przez zespół projek-towy z Akademii Morskiej w Szczecinie na podstawie wiadomości uzyskanych od rybaków, z wła-snych danych oraz przez dokonanie pomiarów sonarem bocznym.

Uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej zakończyli praktyki na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin. Statek w poniedziałek przypłynął do Szczecina.
W czerwcu w Szczecinie spotkali się uczestnicy projektu #SBOil - przy okazji wspólnych warsztatów przy nabrzeżu zaprezentowaliśmy także innowacyjną zaporę do zwalczania rozlewów olejowych.

Wydział Nawigacyjny w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim i Morskim Centrum Nauki im. Prof. Jerzego Stelmacha włącza się w działalność Dziecięcego Uniwersytetu – Szczecińskiej Szkoły Jungów

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Nawigator XXI obecnie na Bałtyku bierze udział w projekcie MARELITT Baltic, w kolejnej akcji odławiania sieci widm - ekipa trzech profesjonalnych nurków w pierwszym tygodniu trwania akcji wyłowiła sieci z wraku statku MEMEL , a także sprawdziła dwie pozycję wraku statku Planeta. 

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju.
W sobotę 11 sierpnia 2018 roku, w ramach Festiwalu Sportów Wodnych na Solinie organizowanego przez Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Rzeszowski przy udziale Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się II Regaty Omega o Puchar Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.