Projekt pt.: „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża” (MORGAV) uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 04 " Projekty aplikacyjne " Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
11 listopada na przystani wioślarskiej odbyły się Regaty Niepodległości. Tak 100-lecie odzyskania niepodległości uczcili studenci sekcji wioślarskiej AZS-AM.
9 listopada 2018 roku w ramach projektu Wraki Kołobrzegu Muzeum Oręża Polskiego w akcji przeprowadzonej wraz z partnerami, wydobyło niemieckie działko przeciwlotnicze Oerlikon na podstawie morskiej. Szacowana waga podstawy z działkiem to ok. 550 kg.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
A dniach 2 – 5 listopada Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka i Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Artur Bejger wzięli udział w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli Władz Morskich Uczelni Wyższych oraz Sympozjum Naukowym połączonymi z uroczystymi obchodami jubileuszu 60lecia Zhejiang Ocean University w Chinach.

Wiarygodne źródło wiedzy dostępne dla wszystkich. Platforma edukacyjna z otwartymi kursami online, umożliwiająca naukę przez całe życie - każdemu i bezpłatnie. Taka jest pierwsza polska platforma typu MOOC, uruchomiona właśnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Fundacją Młodej Nauki.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Spotkanie Krajowej Sekcji Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Morskiej odbyło się dnia 16 października 2018 r., w Akademii Morskiej w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków Sekcji.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Znamy już szczegółowy opis 220 eksponatów związanych z morską historią Pomorza Zachodniego oraz z zagadnieniami związanymi z wodą przedstawił podczas spotkania w Akademii Morskiej w Szczecinie Piotr Kossobudzki, ekspert konsorcjum KarekDesign-Neuron.edu.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Jeszcze tylko przez kilka dni można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim 2018/2019 - termin zgłoszeń upływa 27.10.2018.

W Jakarcie na pokładzie Daru Młodzieży podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran - Maritime Higher Education Institute w Jakarcie. Akademię Morską w Szczecinie reprezentowała prorektor ds. nauczania dr inż. Agnieszka Deja.