Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje społeczność Akademii Morskiej w Szczecinie, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 29.11.2018 r. wybrało w wyborach uzupełniających na kadencję  2016 – 2020  na stanowisko Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie Pana dr inż., kpt ż. w. Arkadiusza  Tomczaka.

Uczelniana Komisja Wyborcza serdecznie gratuluje wyboru i życzy pomyślności w realizacji zamierzeń i zadań.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr inż. Robert Jasiewicz

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Ponad 60 uczestników (studentów wszystkich wydziałów AM) projektu Nowe Horyzonty podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach z zakresu Autoprezentacji i Savoir-vivre oraz Rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
Bezcenne doświadczenia zdobyte. Wszystko dzięki funduszom unijnym i projektowi NOWE HORYZONTY!
Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy współudziale Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego realizuje Dziecięcy Uniwersytet im. prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińska Szkoła Jungów. Celem działalności tej niezwykłej szkoły jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań dzieci w obszarze wielu dziedzin nauki, w szczególności w obszarze nauk o morzu i żeglarstwie. W sobotę - 17 listopada - zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego odbyły się w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W piątek, 16 listopada 2018 r. odbył się piąty turniej strzelecki z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie dra hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM.

W dniach 20–22.11.2018 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu organizował kurs dla pracowników i operatorów marin.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W dniach 21-24.10.2018 uczestnicy projektu Nowe Horyzonty kształcący się na kierunku hydrografia, pod opieką mgr inż. Grzegorza Zaniewicza odbyli szkolenie dotyczące wykorzystania i obsługi oprogramowania Hypack. Szkolenie odbyło się w murach Politechniki Gdańskiej.
Pierwsze takie targi, dwa poziomy dla wystawców, kilkanaście firm i setki studentów - w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się pilotażowe Targi Pracy dla studentów i absolwentów kierunków "lądowych".
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu „Nowe Horyzonty” ruszyły certyfikowane szkolenia językowe Marlins oraz warsztaty językowe (zakres języka biznesowego oraz technicznego) dla studentów Akademii Morskiej wszystkich Wydziałów.
Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej ma przyjemność zaprezentować listopadowy numer „Z nami w Świat…”, czyli aktualne międzynarodowe oferty nauki i pracy dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie. Miłej lektury!

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie.

Grupa studentów Akademii Morskiej odbyła tego lata praktykę morską pod żaglami STS Kruzenshtern - jednego z największych żaglowców na świecie.