W dniach 10-14 września 2018 roku odbyła się 5 sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie w tym roku organizuje piątą już edycję autorskiego projektu Wspólne Brzmienia! Tym razem wyjątkowymi muzycznymi gośćmi będą: zespół Mikromusic, Skubas oraz Smolik. 

Akademia Morska w Szczecinie po raz kolejny wzięła udział w trwającym w naszym regionie Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki.

DZIEŃ ADAPTACYJNY
DLA STUDENTÓW I ROKU

AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE
 w roku akademickim 2018/2019

24 WRZEŚNIA 2018 r.

Dzień Adaptacyjny organizowany dla studentów pierwszych lat ma na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie spotkania przedstawiona będzie działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie re­gulaminów: Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie i Regulaminu Studenckiego Domu Marynarza.

Studenci I roku Wydziału Nawigacyjnego
Kierunek nawigacja: godz. 10.30-12.00 sala nr 5 i 6 ul. Szczerbcowa 4
Kierunki: transport, geodezja i kartografia,  informatyka, oceanotechnika  godz.  9.00 - 10.30 sala nr 4 ul. Szczerbcowa 4

Studenci I roku Wydziału Mechanicznego
Wszystkie kierunki godz.  8.30 – 10.30  aula prof. Z. Łaskiego (4 piętro) ul. Wały Chrobrego 1-2

Studenci I roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu    
Wszystkie kierunki godz. 9.00 - 10.30  sala nr 7 ul. Szczerbcowa 4

PROGRAM:

 1. Spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie – prowadzenie prodziekan odpowiedzialny za sprawy studenckie lub wyznaczona osoba.
 2. Sprawy organiza­cyjne dot. działalności studenckiej: zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza, zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego - przedstawienie zakresu działalności, planów oraz miejsca i roli w życiu Uczelni. Sprawy organiza­cyjne: koła naukowe, AZS, działalność klubu „Pod Masztami", Biblioteki, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przychodni – prowadzenie przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

W Dniu Adaptacyjnym studenci stawiają się w pełnym umundurowaniu zgodnie z zapisami Instrukcji dotyczącej zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów ubioru studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM zaprasza kandydatów.
Konferencja Green Cities - Green Logistics For Greener Cities - jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie logistyki – odbyła się 13 i 14 września w Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydarzenie było współorganizowane przez Akademię Morską w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, a odbywa się w ramach projektu Low Carbon Logistics (LCL) finansowanego  z  Programu Południowy Bałtyk. 
12 września br. w siedzibie stowarzyszenia Europejskiej Współpracy w Nauce i Technice (COST) w Brukseli odbyło się inauguracyjne spotkanie komitetu zarządzającego Akcji COST nr CA17105 pn. „A pan-European Network for Marine Renewable Energy with Focus on Wave Energy” (WECANet) (pol. „Paneuropejska sieć morskiej energetyki odnawialnej ukierunkowana na energię fal”).

Uwaga studenci I roku !

Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 – 24.09.2018 r. (poniedziałek)

Harmonogram zajęć, w ramach  Dnia Adaptacyjnego dla studentów I roku, poszczególnych kierunków należy sprawdzić pod adresem: www.am.szczecin.pl/aktualnosci

Przewidywane terminy obowiązkowych treningów przygotowujących kandydatów do Inauguracji roku akademickiego 2018/2019:

 • 24.09.2018r. – od godz. 11:45 (OD Żołnierska 46) – wszyscy studenci WIET
 • 24.09.2018r. – od godz. 13:45 (OD Żołnierska 46) – wszyscy studenci z WN i WM

Studenci ze wszystkich wydziałów / 100% / są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach w poniższych terminach:

 • 25.09.2018r. – godz. 6:00 – 7:00 – Wały Chrobrego – WM i WIET, 
 • 26.09.2018r. – godz. 6:00 – 7:00 – Wały Chrobrego – WN,
 • 27.09.2018r. – godz. 6:00 – 7:00 – Wały Chrobrego – WM i WIET,
 • 28.09.2018r. – godz. 6:00 – 7:00 – Wały Chrobrego – WN,
 • 29.09.2018r. – od godz. 6:45 – próba generalna dla wszystkich kandydatów.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

Zbiórka przed Inauguracją roku akademickiego 2018/2019:

 • 28.09.2018 r. godz. 17.30 Cmentarz Centralny – pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”.
 • 29.09.2018 r. godz. 10.15 w miejscach wyznaczonych na próbie generalnej.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Trwa nabór na studia niestacjonarne na Wydziale Nawigacyjnym.

Nowy kierunek studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie - ZARZĄDZANIE. Zapraszamy na studia licencjackie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

W dniach 10-11.09.2018 r. odbyły się pierwsze testy techniczne bezzałogowej jednostki latającej przystosowanej do precyzyjnej detekcji osób w wodzie, której budowa jest celem projektu SARA (ang. Search And Rescue Aid and Surveillance using High EGNSS Accuracy).
II Edycja Konkursu o Nagrodę PZZS dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej odbyła się 10 września 2018 r. w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.