Znamy już szczegółowy opis 220 eksponatów związanych z morską historią Pomorza Zachodniego oraz z zagadnieniami związanymi z wodą przedstawił podczas spotkania w Akademii Morskiej w Szczecinie Piotr Kossobudzki, ekspert konsorcjum KarekDesign-Neuron.edu. W spotkaniu udział wzięli także Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, dyrektor MCN, Witold Jabłoński, JM Rektor dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof AM oraz dziekan WN, dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AM. Dziekan Zalewski jest jednocześnie przewodniczącym Rady Programowej MCN.

- Cieszę się, że Akademia Morska w Szczecinie, wraz z innymi uczelniami, jest zaangażowana w ten projekt, tak istotny dla społeczności miasta i regionu, oddający nasz lokalny charakter - witał gości Rektor Wojciech Ślączka. 

Sercem Centrum Nauki będzie wystawa składająca się z interaktywnych eksponatów umożliwiających samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Elementami wspomagającymi wystawę będą oryginalne obiekty jak części jednostek pływających i ich wyposażenie, modele i makiety oraz pamiątki marynistyczne.

Motywem przewodnim centrum będzie morze, temat pozwalający na atrakcyjną prezentację zagadnień z zakresu m.in. fizyki, matematyki, astronomii, geografii, medycyny, techniki, ekologii, socjologii, historii, czy kultury.

- Pokazywanie różnorodnych zjawisk na przykładach związanych z żeglugą, falami, wiatrem, rybołówstwem czy życiem portu sprawi, że będzie to placówka unikatowa nie tylko w Europie, ale i na świecie - powiedział Piotr Kossobudzki odpowiedzialny za koncepcję artystyczną wystawy stałej. 

- Ogromnie cieszę się z tego, że Morskie Centrum Nauki będzie miało morską duszę i będzie opowieścią o morskiej historii naszego regionu. Koncepcja prof. Stelmacha po tylu latach nabiera już realnych kształtów. Dziękuję całemu środowisku za zaangażowanie i prace nad wystawą - powiedział Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.