Jeszcze tylko przez kilka dni można się zgłaszać na wyjazdy na studia ERASMUS+ w semestrze letnim 2018/2019 - termin zgłoszeń upływa 27.10.2018.

Wyjedź na studia do zagranicznej  Uczelni Partnerskiej , podnieś swoje umiejętności językowe, poznaj studentów z całego świata, poznaj nowe kultury.  Dowiedz się więcej o  trwającej rekrutacji  i nie zapomnij się zgłosić!

Oprócz samej możliwości wyjazdu program ERASMUS+ daje studentom stypendia, które umożliwiają sfinansowanie kosztów pobytu, zakwaterowania czy podróży. Obecnie przyznawane są dwa rodzaje stypendiów – stypendia  PO WER  dla studentów niepełnosprawnych lub takich, którym przyznano stypendia socjalne oraz standardowe stypendia programu  ERASMUS+  dla pozostałych studentów. 

Chcesz wiedzieć więcej nt. wyjazdów w ramach programu ERASMUS+? Poznaj  relacje studentów  którzy uczestniczyli w wymianie w ostatnich latach. Odwiedź też stronę internetową programu  www.erasmusplus.am.szczecin.pl  

Ważne:
1) W tym naborze mogą wziąć udział tylko studenci, którzy ukończyli już I rok studiów inżynierskich.
2) Nabór dodatkowy obejmuje tylko część uczelni – na pozostałych miejsca zostały wyczerpane w poprzednich naborach i nabór jest zamknięty. 

Sprawdź, na które Uczelnie można nadal aplikować.