Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM zaprasza kandydatów.
Posiadamy jeszcze wolne miejsca w ramach szerokiej oferty edukacyjnej studiów niestacjonarnych. W roku akademickim 2018/2019 oferta studiów prowadzonych na WIET uległa poszerzeniu -  do wyboru są aż 4 kierunki kształcenia!!!

studia pierwszego stopnia:
  • Logistyka (studia inżynierskie)
  • Transport (studia inżynierskie)
  • Zarządzanie (studia licencjackie)
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie)
studia drugiego stopnia:
  • Transport
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Pełen wykaz specjalności dostępny pod adresem:
http://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet/kierunki-studiow-wiet).

Rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu trwa do 26.09.2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie: 
rekrutacja.am.szczecin.pl

oraz w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych:
tel. 91 48 09 630
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.