W dniach 10-11.09.2018 r. odbyły się pierwsze testy techniczne bezzałogowej jednostki latającej przystosowanej do precyzyjnej detekcji osób w wodzie, której budowa jest celem projektu SARA (ang. Search And Rescue Aid and Surveillance using High EGNSS Accuracy). AM w Szczecinie jest partnerem w konsorcjum projektowym, którym kieruje włoska firma Sistematica SPA, a w którego skład wchodzi także producent dronów TopView SRL, Uniwersytet Florencki i Uniwersytet w Aarhus. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 r.

Pierwsze testy "drona na uwięzi" odbyły się na statku szkoleniowym Nawigator XXI. Dron ma być narzędziem przede wszystkim dla służb ratowniczych umożliwiającym zwiększenie zasięgu wykrywania rozbitków i ich precyzyjną lokalizację. Do drona jest przymocowany kabel, który dostarcza energię elektryczną oraz może przesyłać dane cyfrowe, dzięki czemu nie ma konieczności wymiany baterii. Testowana technologia pozwala uniknąć zakłóceń powodowanych przez wiele urządzeń elektromagnetycznych (w szczególności radiowych i radiolokacyjnych) zamontowanych na pokładzie statku. Założeniem projektu jest skonstruowanie specjalistycznego urządzenia, przeznaczonego do pracy w warunkach morskich, odpornego na szeroki zakres warunków meteorologicznych, zasolenie i zachowanie statku na fali. Zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Lucjana Gucmy odpowiada za włączenie do tego projektu obecnych i przyszłych wymagań użytkowników na morzu, w tym za rozwiązanie problemów związanych z pozycjonowaniem, prezentacją danych na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz za koordynację współpracy z polską Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. Konstruktorzy planują też przeznaczenie drona do wykorzystania komercyjnego, m.in. w budownictwie czy monitoringu.
szczegółowe informacje: http://thesaraproject.eu/