W Szczecinie odbywa się spotkanie w ramach jednego z działań projektu SARA. Partner projektu - firma Top View z Włoch testuje na pokładzie statku Nawigator XXI innowacyjne rozwiązanie - dron na uwięzi. 

Celem pierwszych testów jest głównie weryfikacja metody przydzielania stacji dronowych, a także zmierzenie się z potencjalnymi problemami kompatybilności elektromagnetycznej związanymi z użytkowaniem dronów w środowisku morskim. Innymi słowy - pole elektromagnetyczne statku, którego źródłem jest zarówno stalowa konstrukcja, jak i urządzenia mechaniczne oraz nawigacyjne to bardzo trudne środowisko dla sterowania bezzałogowym obiektem, jakim jest dron. Zakłócenia mogą skutecznie uniemożliwić wykorzystywanie dronów w środowisku morskim. Innowacyjne rozwiązanie, zastosowane przez Top View - tj. dron na uwięzi - połączony z pokładem za pomocą rozwijającego się kabla, może okazać się przełomowe. Taki obiekt może oddalić się od statku nawet do 100 metrów, i z odpowiedniej wysokości monitorować powierzchnię wody. Przedstawiciele firmy Top View są zadowoleni z efektów testów na Nawigatorze XXI.

Projekt SARA - Wspomaganie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i Obserwacji Morskiej przy użyciu systemu EGNSS wysokiej dokładności - ma na celu zaprojektowanie specjalistycznego rozwiązania, opartego na już istniejącym prototypie, do wykorzystania w ramach działalności Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) i obserwacji obszarów morskich. 

Potrzeba takiego rozwiązania wynika z sygnałów z prośbą o wsparcie technologiczne w zarządzaniu zjawiskiem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu migracyjnego na Morzu Śródziemnym. Rozwiązanie ma wspomóc wypracowanie procedur bezpieczeństwa oraz zapewnić wsparcie technologiczne dla statków do wykrywania osób zaginionych w morzu.

Więcej na temat projektu: http://www.cttm.am.szczecin.pl/projekty/projekty-ue?task=projekt&id=148