Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Wakacje to czas wyjazdów. Chór Akademii Morskiej wrócił właśnie z podróży po Azji, gdzie wypoczywał… bardzo aktywnie. Zespół, który przed kilkoma tygodniami odebrał z rąk prezydenta Piotra Krzystka tytuł honorowych ambasadorów naszego miasta, tym razem jako kierunek swoich chóralnych zmagań wybrał dwie wschodnio-azjatyckie metropolie, skąd wrócił z workiem nagród.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

W Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy termin rekrutacji kandydatów na studia. Przyszli studenci Akademii mogą wybrać studia na kierunkach tzw. „pływających” lub lądowych. Oprócz najpopularniejszych kierunków, jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn czy logistyka, w tym roku przygotowaliśmy nowości.

Bezpłatne korepetycje z matematyki w Akademii Morskiej w Szczecinie już w sierpniu! Bezpłatny kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki odbędzie się w sierpniu. Zajęcia poprowadzi wykładowca Akademii Morskiej, dr hab. Lech Kasyk, prof. AM, kierownik Zakładu Matematyki. dwutygodniowe zajęcia obejmują wszystkie zagadnienia niezbędne, by przygotować się do poprawkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym. 

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do  składnia  aplikacji na ekspertów zewnętrznych w projekcie "Praktyki morskie dla studentów uczelni morskich".

Termin do składania  ofert  wyznaczony został do 16 sierpnia 2019 r.

Wakacje to czas, gdy Chór Akademii Morskiej wypoczywa… bardzo aktywnie. Właściwie – można powiedzieć, że nowi Ambasadorzy Szczecina nie mają chwili wytchnienia. Zespół, który przed kilkoma tygodniami odebrał z rąk prezydenta Piotra Krzystka tytuł honorowych ambasadorów naszego miasta, jest już w Azji.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Marka Tukiendorfa, Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej. To ogromna strata dla polskiej nauki i środowiska akademickiego.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

Ruszył dodatkowy nabór na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

W dniach 5. – 14.06. 2019 w Londynie odbyła się 101. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). W sesji uczestniczyli delegaci z państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

W dniu 27. czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.