1. Zrób lub wybierz dwa swoje zdjęcia, które obrazują temat konkursu.
2. Wyślij je e-mailem wraz z formularzem zgłoszeniowym lub nagraj na płycie i przynieś wraz z formularzem do pokoju 34 (Wały Chrobrego).
3. Termin nadsyłania zdjęć: 21 maja 2012r.
4. Zdjęcia powinny być przesyłane w jakości pozwalającej na wydruk w formacie A4 z rozdzielczością 300 dpi.
W niedzielę dnia 13 maja przy bulwarze Chrobrego, zarówno  na nabrzeżu  jak i na Odrze było bardzo tłoczno i gwarno – pojawiły się jednostki m.in. WOPRu,  Straży Granicznej Szczecin Port, Policji, Straży Miejskiej, Portowej Służby Ratowniczej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitanatu Portu Szczecin, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej.
 
Akademia Morska w Szczecinie zajęła bardzo wysokie miejsca w rankingu Wprost 2012. Wśród uczelni państwowych ogółem mamy 2 miejsce, a badanych uczelni technicznych 1!. W rankingu badano dostępność kadry naukowej, publikacje naukowe, otwartość uczelni na otoczenie, liczbę studentów biorących udział w programach prowadzonych wspólnie z przedsiębiorcami, aktywność uczelnianych biur karier, dostępność i cenę pokoi w osiedlach akademickich oraz możliwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów. 
W dniach 30 kwietnia – 4 maja 2012 odbyło się w Londynie 43 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych marynarzy (STW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich Janusz Uriasz.
Akademia Morska w Szczecinie pozyskała 5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na unowocześnienie systemów zarządzania. Dzięki temu już w 2014 r. będzie jedną z najnowocześniej zarządzanych uczelni w Polsce.
Szanowni Państwo – Pracownicy oraz Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie! W tym roku, zgodnie z tradycją, obchodzimy Święto Szkoły. Poniżej prezentujemy program uroczystości i zapraszamy do wspólnego świętowania.
Biuro Karier organizuje 20 płatnych trzymiesięcznych staży zawodowych w firmach dla studentów i absolwentów w ramach projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie" . Nabór na staże i przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych rozpoczynamy od dnia 07 maja 2012r. od godziny 10.00.
Jak co roku można wygrać atrakcyjne nagrody w V Konkursie Fotograficznym Biura Karier AM pt."Studiowanie to przygoda" W tegorocznej edycji firma Polaris Maritime Services, jako współorganizator konkursu, ufunduje w terminie 28-30.06.2012 wycieczkę do Paryża dla dwóch osób (w tym: przeloty, 3 dniowa karta Paris Visite, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, noclegi ze śniadaniami oraz ubezpieczenie).
W dn. 27.04.2012 odbył się kurs Sternika Łodzi Zrzutowej w OSRM. Tym razem w kursie wzięła udział 4 osobowa grupa kursantów. Pierwsza cześć kursu obejmowała zagadnienia teoretyczne, następnie kursanci w czasie krótkiej przerwy otrzymali ciepły posiłek, by potem wziąć udział w zrzutach łodzi z 10 metrowej wieży. Kursanci wyposażeni byli w kaski, kamizelki ratunkowe i ubrania ochronne.
Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. programu Erasmus (rekrutacja na wyjazdy w trakcie semestru zimowego 2012/13  trwa do 30.04.2012). W trakcie spotkań omawiane będą zasady realizacji wyjazdów, możliwości wyjazdu dla studentów poszczególnych wydziałów, zasady aplikacji na wyjazdy.
W rok po zakończeniu projektu „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” zrealizowanego przez Prorektora ds. Morskich dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe” Centrum symulacyjne LNG realizuje główny cel projektu jakim jest rozwój kadr morskich i lądowych o unikalnych kwalifikacjach zgodnych z potrzebami gospodarki morskiej.
W Akademii został przygotowany nowy projekt przez dr. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączkę, prof. nadzw., który zostanie zrealizowany w ramach RPO WZ poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R.
W 2012 r. rozpoczął się drugi etap tworzenia OSRB w Kołobrzegu, w ramach projektu realizowanego przez dr inż. kpt. ż. w. prof. nadzw. Wojciecha Ślączkę - Prorektora ds. Morskich. W etapie I zakończono prace budowlane, dokonany został ostateczny odbiór budynku i uzyskano pozwolenia na eksploatację ośrodka. Przeprowadzone prace budowlane obejmowały kompleksową przebudowę całego budynku pod potrzeby dydaktyczne Akademii Morskiej. Uczelnia uzyskała 1027 m2 powierzchni użytkowej, zawierającej nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym 76,1 m2 laboratorium sieciarni.
Uczysz się w szkole ponadgimnazjalnej i jesteś pasjonatem, hobbystą, twórcą, początkującym lub zaawansowanym programistą, grafikiem, pomysłodawcą rozwiązań informatycznych? Uwielbiasz nowe technologie? Bawisz się w wirtualnym świecie nie od dziś, przyszły Ci do głowy nowe pomysły i chciałbyś się nimi pochwalić przed szerszą publicznością?
Dnia 27 marca 2012 r. na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowego Symulatora Badania i Obsługi Układów Hydraulicznych. Niniejszą inaugurację swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor, Kanclerz oraz Dziekan WM AM w Szczecinie. Nowo otwarta pracownia jest nowoczesnym laboratorium, w którym znajduje się 8 stanowisk komputerowych, wyposażonych w program Automation Studio kanadyjskiej firmy Famic.