Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof AM 2 października podpisali umowę na dofinansowanie budowy Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. W spotkaniu udział wziął także kanclerz AM, Andrzej Durajczyk.
Uroczystości inauguracyjne roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie odbyły się 28 i 29 września.
Podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Australii, Polskie LNG podpisało porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Australii Zachodniej, który jest jednym z najważniejszych ośrodków rozwoju technologii LNG na świecie.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM uruchamia dodatkowy nabór na studia niestacjonarne. Posiadamy jeszcze wolne miejsca na następujących kierunkach
W dniu 25 września otrzymaliśmy wiadomość od Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International, że na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017: ICV 2017 = 100.00.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprosił szczecinian na piątą już edycję autorskiego projektu Wspólne Brzmienia. Tym razem wyjątkowymi muzycznymi gośćmi projektu byli: zespół Mikromusic, Skubas oraz Smolik. 
W dniach 17 i 18 września w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektu EMMA, organizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej oraz Północną Izbę Gospodarczą.

W dniach 10-14 września 2018 roku odbyła się 5 sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie w tym roku organizuje piątą już edycję autorskiego projektu Wspólne Brzmienia! Tym razem wyjątkowymi muzycznymi gośćmi będą: zespół Mikromusic, Skubas oraz Smolik. 

Akademia Morska w Szczecinie po raz kolejny wzięła udział w trwającym w naszym regionie Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki.

DZIEŃ ADAPTACYJNY
DLA STUDENTÓW I ROKU

AKADEMII MORSKIEJ w SZCZECINIE
 w roku akademickim 2018/2019

24 WRZEŚNIA 2018 r.

Dzień Adaptacyjny organizowany dla studentów pierwszych lat ma na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie. W trakcie spotkania przedstawiona będzie działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie re­gulaminów: Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie i Regulaminu Studenckiego Domu Marynarza.

Studenci I roku Wydziału Nawigacyjnego
Kierunek nawigacja: godz. 10.30-12.00 sala nr 5 i 6 ul. Szczerbcowa 4
Kierunki: transport, geodezja i kartografia,  informatyka, oceanotechnika  godz.  9.00 - 10.30 sala nr 4 ul. Szczerbcowa 4

Studenci I roku Wydziału Mechanicznego
Wszystkie kierunki godz.  8.30 – 10.30  aula prof. Z. Łaskiego (4 piętro) ul. Wały Chrobrego 1-2

Studenci I roku Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu    
Wszystkie kierunki godz. 9.00 - 10.30  sala nr 7 ul. Szczerbcowa 4

PROGRAM:

  1. Spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie – prowadzenie prodziekan odpowiedzialny za sprawy studenckie lub wyznaczona osoba.
  2. Sprawy organiza­cyjne dot. działalności studenckiej: zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza, zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego - przedstawienie zakresu działalności, planów oraz miejsca i roli w życiu Uczelni. Sprawy organiza­cyjne: koła naukowe, AZS, działalność klubu „Pod Masztami", Biblioteki, Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przychodni – prowadzenie przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

W Dniu Adaptacyjnym studenci stawiają się w pełnym umundurowaniu zgodnie z zapisami Instrukcji dotyczącej zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów ubioru studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM zaprasza kandydatów.