Siódmego maja 2012 roku w budynku Katedry Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 46, odbyły się warsztaty Open Street Map. Zostały one przeprowadzone przez członków Stowarzyszenia Open Street Map Polska – pana Marka Strassenburg-Kleciaka oraz pana Pawła Mrówkę. Warsztaty były zorganizowane przez studentów II roku Geodezji i Kartografii AM w Szczecinie, a wzięło w nich udział przeszło 90 osób.
W dniach od 16 do 25 maja 2012r. w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 90. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu (MSC 90). Jednym z członków delegacji Polski był pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. Zbigniew Szozda, który jest Przewodniczącym Podkomitetu ds. stateczności, linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich (SLF). Jednym z jego zadań w trakcie Sesji było reprezentowanie Podkomitetu SLF, udzielanie informacji, wyjaśnień i prezentowanie ustaleń wynikających z prac Podkomitetu SLF.
W dniach 21 i 22 maja studenci drugiego i czwartego roku wydziałów nawigacyjnego i mechanicznego, pod opieką prorektora elekta dr inż. II of. mech. Piotra Treichela, wzięli udział w Europejskich Dniach Morza w Goteborgu w Szwecji. Studencka wyprawa na Europejskie Dni Morza, na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin, zorganizowana została w ramach Baltic University Programme (koordynowany przez Uniwersytet w Uppsali), w którym nasza Uczelnia bierze czynny udział. W wyprawie uczestniczyli także studenci ze Szwecji, Finlandii, Rosji, Łotwy i Estonii.
25 maja 2012 Akademie Morską w Szczecinie odwiedzili reprezentanci kadry Polsk w skokach narciarskich. Goście zwiedzili planetarium, ECDIS, Europejskie Centrum Szkoleniowe LNG oraz Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego.
W dniach 21 – 25 maja 2012 r. w Goteborgu odbywają się Międzynarodowe Dni Morza. W uroczystościach biorą udział pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie - prorektor ds. nauczania dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski i prorektor elekt dr inż. II of. mech. Piotr Treichel oraz piętnastu studentów wydziałów Mechanicznego i Nawigacyjnego. Przedstawiciele naszej uczelni popłynęli do Szwecji na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin. Na miejscu biorą udział w licznych panelach dyskusyjnych.
Biuro Karier, w ramach cyklu "Oko w oko z pracodawcą", zaprasza studentów na spotkanie z reprezentantami firmy EPA Marine, kiedy: wtorek 22.05.2012 r., gdzie: sala 180 (ul. Wały Chrobrego) o której: w godz. 10:40 - 11: 25
W dniu 11 maja 2012r. studenci II roku kierunku nawigacja, członkowie Koła Naukowego METACENT, wzięli udział w warsztatach, które odbyły się w Ośrodku Hydromechaniki Okrętu w Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku. W ramach warsztatów studenci mieli okazję zapoznać się z technikami i urządzeniami stosowanymi przy badaniach modelowych statków oraz z bieżącą działalnością Ośrodka, w tym z możliwościami zatrudnienia się w Ośrodku, odbycia tam stażu lub praktyki.
Biuro Karier, w ramach cyklu "Oko w oko z pracodawcą" zaprasza studentów na spotkanie z przedstawicielem Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność” (ITF) oraz portalu dla marynarzy SEAMAN.
1. Zrób lub wybierz dwa swoje zdjęcia, które obrazują temat konkursu.
2. Wyślij je e-mailem wraz z formularzem zgłoszeniowym lub nagraj na płycie i przynieś wraz z formularzem do pokoju 34 (Wały Chrobrego).
3. Termin nadsyłania zdjęć: 21 maja 2012r.
4. Zdjęcia powinny być przesyłane w jakości pozwalającej na wydruk w formacie A4 z rozdzielczością 300 dpi.
W niedzielę dnia 13 maja przy bulwarze Chrobrego, zarówno  na nabrzeżu  jak i na Odrze było bardzo tłoczno i gwarno – pojawiły się jednostki m.in. WOPRu,  Straży Granicznej Szczecin Port, Policji, Straży Miejskiej, Portowej Służby Ratowniczej, Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Kapitanatu Portu Szczecin, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej.
 
Akademia Morska w Szczecinie zajęła bardzo wysokie miejsca w rankingu Wprost 2012. Wśród uczelni państwowych ogółem mamy 2 miejsce, a badanych uczelni technicznych 1!. W rankingu badano dostępność kadry naukowej, publikacje naukowe, otwartość uczelni na otoczenie, liczbę studentów biorących udział w programach prowadzonych wspólnie z przedsiębiorcami, aktywność uczelnianych biur karier, dostępność i cenę pokoi w osiedlach akademickich oraz możliwość znalezienia pracy po ukończeniu studiów. 
W dniach 30 kwietnia – 4 maja 2012 odbyło się w Londynie 43 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych marynarzy (STW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich Janusz Uriasz.
Akademia Morska w Szczecinie pozyskała 5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na unowocześnienie systemów zarządzania. Dzięki temu już w 2014 r. będzie jedną z najnowocześniej zarządzanych uczelni w Polsce.
Szanowni Państwo – Pracownicy oraz Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie! W tym roku, zgodnie z tradycją, obchodzimy Święto Szkoły. Poniżej prezentujemy program uroczystości i zapraszamy do wspólnego świętowania.
Biuro Karier organizuje 20 płatnych trzymiesięcznych staży zawodowych w firmach dla studentów i absolwentów w ramach projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie" . Nabór na staże i przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych rozpoczynamy od dnia 07 maja 2012r. od godziny 10.00.