Dzięki wsparciu funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na Akademii Morskiej w Szczecinie realizowane będą inwestycje umożliwiające prowadzenie badań w obszarze ryzyka eksploatacji statków - Centrum Naukowo-Badawcze Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków oraz z zakresu energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii - Laboratorium Zielonej Energetyki. 
Na Wydziale Nawigacyjnym w dn. 22.08.2012r. uruchomiono dodatkowy nabór na studia stacjonarne I stopnia kierunek Informatyka. Składanie dokumentów do dnia 20.09.2012r., ogłoszenie wyników rekrutacji dnia 21.09.2012r.
Terminy składania dokumentów na wybrane poszczególne kierunki studiów..
Ponad 1100 kilogramów sieci zagubionych przez rybaków, tzw. sieci-widm, zostało usuniętych z wraku statku Memel w rezultacie akcji prowadzonej przez WWF Polska we współpracy z Akademią Morską w Szczecinie oraz rybakami i nurkami.
Podczas tegorocznych wakacji, w okresie od 2 lipca do 1 października, 19 stażystów czyli studentów i absolwentów AM stawia swoje pierwsze kroki zawodowe w 11 renomowanych szczecińskich firmach.
Z  inicjatywy Regionalnego Oddziału Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, pana dr Jarosława Łojko, delegacja ARiMR z jej prezesem panem Tomaszem Kołodziejem odwiedziła w dniach 27 i 28 czerwca 2012 roku Stację Badań Modelowych w Ińsku i  Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu.
W dniach 2-6.07.2012 r. w Londynie odbyła się 58 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie zaprezentowali innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC, opracowany w Akademii Morskiej w Szczecinie.
14 czerwca 2012r w sali senatu odbyło sie podpisanie porozumienia Akademii Morskiej z duńskim koncernem KK-Electronic Polska w ramach którego formalnie możemy rozpocząć wspieranie prowadzenia procesu dydaktycznego uczelni zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez organizowanie staży i praktyk dla studentów. W ten sposób firma będzie brać udział w kształceniu przyszłych pracowników. Dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Akademia Morską a firmą KK-Electronic Polska, przedsiębiorstwo uzyska możliwość uczestniczenia w procesie kształcenia studentów. 
Akademia Morska w Szczecinie uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunkach Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia na Pomorzu Zachodnim uzyskała dofinansowanie kształcenia na kierunku Informatyka. W ramach dofinansowania przyszli studenci mogą liczyć na wsparcie w postaci...
Katedra Geoinformatyki w imieniu Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Miasta Szczecin oraz Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ma zaszczyt zaprosić na Światowe Dni Hydrografii, które odbędą się w dniach 23-24 czerwca 2012 przy Wałach Chrobrego. W ramach Światowych Dni Hydrografii zostanie zaprezentowana jednostka Akademii Morskiej - Hydrograf XXI oraz jej wyposażenie, min. sonar oraz sondy hydrograficzne.
04 czerwca 2012 odbyły się obrady Jury, w których uczestniczyli przedstawiciele współorganizatorów oraz Akademii Morskiej - obradom przewodniczył Robert Stachnik (fotoreporter PAP).
Tradycją jest, że każdego roku akademickiego pod koniec semestru letniego Akademia Morska jest organizatorem imprezy sportowej pod nazwą „Szalupiada” podczas której odbywają się wyścigi łodzi szalupowych typu „DZ” na rzece Odrze. W tym roku zawody odbyły się 2 czerwca na Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego przy ulicy Ludowej.
Chcesz poznać szczecińską Akademię Morską - obejrzeć nowoczesne laboratoria, symulatory i pracownie? Przyjdź na "Drzwi Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie" - zapraszamy 9 czerwca 2012 (sobota).
Podczas gdy większość pracowników Akademii Morskiej spędzała sobotę pracującą (26.05) w swoich biurach, pracownicy Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich i Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego czynnie uczestniczyli w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy medycznej.