6 listopada 2012 w Sali Tradycji na Akademii Morskiej w Szczecinie w obecności Prezesa Polaris Maritime Services Ltd, kpt. ż. w. Michała Czerepaniaka, oraz Prorektora ds. Morskich, dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka odbyło się podpisanie umów stypendialnych. Stypendystami zostało 5 studentów II roku z Wydziału Mechanicznego oraz student III roku z Wydziału Nawigacyjnego.
Umowy gwarantują studentom bezzwrotne stypendia do końca nauki, odbycia praktyki morskiej oraz zatrudnienie w wymiarze dwóch lat na statkach należących do sponsora bądź będących pod zarządem sponsora po zakończeniu studiów.
Biuro Karier zaprasza studentów AM na szkolenie pt. " Corel DRAW! - poziom podstawowy", które rozpoczyna się 20 listopada 2012r. Rekrutacja rozpoczyna się 05 listopada i będzie trwać do 14 listopada 2012. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podbicie w dziekanancie i złożenie w Biurze Karier. Szkolenie jest skierowane do osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym programem. Osoby, które miały styczność z programem CorelDRAW zapraszamy na szkolenie w styczniu 2013r.
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego stara się zapewniać wszystkim kursantom biorącym udział w organizowanych szkoleniach najwyższą jakość świadczonych usług. Oprócz przekazywania wiedzy na wykładach przez wykładowców, kadra ośrodka stara się także zapewniać stuprocentowe bezpieczeństwo kursantów podczas wykonywania obowiązkowych ćwiczeń praktycznych.
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma podczas kilkudniowej wizyty w Baku (Azerbejdżan) spotkał się z władzami Państwowej Akademii Morskiej w Baku i omówił szczegóły współpracy obu uczelni.
Dr inż. Artur Bejger otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursowej podczas targów Technicon Innowacje Gdańsk 2012 za „Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym”. Wynalazek został zaprezentowany w konkursie INNOWACJE w kategorii „Transport – lądowy, wodny i powietrzny”.
„Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym” to wynalazek Dr inż. Artura Bejgera, który został zaprezentowany podczas targów Technicon Innowacje 2012 odbywających się w Gdańsku w dniach 25-26.10.2012. Przyrząd rejestruje i analizuje zmianę częstotliwości sygnału związanego z układem wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. 
W dniach 10-13 października 2012 odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych TST 2012. Organizatorem konferencji była Politechnika Śląska w Gliwicach. Konferencja rozpoczęła się w Katowicach (Port Lotniczy Kraków-Pyrzowice), a następnie była kontynuowana w Ustroniu Śląskim. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane są z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie.
Akademia Morska w Szczecinie wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 października 2012 gościła młodzież szkół ponadgimnazjalnych z Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Polic i Szczecina. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do przekazania informacji na temat kierunków, które warto studiować ze względu na pogłębiający się deficyt inżynierów na polskim rynku pracy.
Akademia Morska w Szczecinie w dniu 18 października 2012 gościła młodzież ze szczecińskiego Gimnazjum „Słoneczne”. Patronat obejmuje możliwość zwiedzania wybranych pracowni i laboratoriów dydaktycznych oraz udział w wykładach. Młodzież wraz z opiekunami wysłuchali prelekcji oraz odwiedzili symulator manewrowy, symulator łączności, laboratorium siłowni okrętowych oraz laboratorium towaroznawstwa.
10.10.2012 podczas uroczystości przyznania nagród rektorskich pracownikom naukowo-dydaktycznym AM, JM Rektor wręczył również listy gratulacyjne pracownikom CTTM za zakwalifikowanie się do prestiżowego programu Top 500 Innovators: Science-Management-Commercialization organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrodą w programie są dwumiesięczne staże na prestiżowych uczelniach amerykańskich, które wyróżniają się wysokim współczynnikiem wdrażania swoich technologii w przemyśle i plasują się na szczycie tzw. „listy szanghajskiej” (Academic Ranking of World Universities). 
Zapraszamy na trening pt. "Komunikacja w miejscu pracy i nie tylko", który przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje komunikacyjne w kontekście budowania relacji w przyszłym miejscu pracy. Warsztat uwzględnienia specyfikę środowiska pracy absolwenta Akademii Morskiej czyli również aspekt międzykulturowy, który zazwyczaj stanowi poważną barierę komunikacyjną w organizacjach. 
Zakończyła się druga edycja staży studenckich realizowanych przez Biuro Karier w ramach projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie". Wśród tegorocznych stażystów wzięło udział 19 osób (7 mężczyzn i 12 kobiet). Najliczniejszą grupę stanowili studenci i absolwenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Wśród 19 stażystów 16 osób korzystało wcześniej ze szkoleń realizowanych przez Biuro Karier np. z zakresu autoprezentacji czy asertywności.Tegoroczna edycja staży została wysoko oceniona przez uczestników.
W dniach 4-5 października br. Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie miało przyjemność gościć ponad 150 uczestników w ramach organizowanej przez siebie konferencji pn.: Technology transfer in the maritime sector – towards the future. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i okołobiznesowych oraz przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. W tej chwili wiemy już, że wydarzenie było pierwszym z serii konferencji organizowanych przez CTTM na temat transferu technologii w branży morskiej i współpracy sfery nauki i biznesu.

W dniach 1-3 października w Kairze odbył się XIV Światowy Kongres Nawigacyjny organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytutów Nawigacyjnych - IAIN (International Association of Institutes of Navigation).  W kongresie uczestniczył pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak. W przeddzień rozpoczęcia kongresu odbyły się spotkania Zarządu IAIN, Zgromadzenie Ogólne IAIN, posiedzenie Zarządu EUGIN (Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych) oraz Rady Nadzorczej European Journal of Navigation. W posiedzeniach światowej i europejskiej asocjacji nawigacyjnej wziął udział Arkadiusz Tomczak, który wraz z dr hab. inż. Krzysztofem Czaplewskim, prof. AMW (Wiceprzewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego, Chairman of EUGIN Council) stanowili polską delegację na coroczne spotkania stowarzyszeń. 

Rekrutacja na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na studiach niestacjonarnych zostaje przedłużona do 31.10.2012 r. dla poszczególnych kierunków studiów..