11 grudnia 2012 r. w sali wykładowej nr 7 w budynku na ulicy Szczerbcowej w Szczecinie odbyło się spotkanie studentów naszej uczelni z przedstawicielem firmy CARGOTEC. Prezentacja została zorganizowana przez Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą”, realizowanych w ramach projektu „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. W spotkaniu uczestniczyło ok 70 studentów z Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu. 
W dniach 03.12-06.12.2012 odbyła się w Zakopanem coroczna międzynarodowa konferencja Transcomp organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Biuro Karier w ramach cyklu spotkań pt.: „Oko w oko z pracodawcą” zaprasza studentów na spotkanie z Firmą CARGOTEC POLAND - Liderem w dostarczaniu rozwiązań w obszarze przeładunku towarów, które odbędzie się we wtorek 11.12.2012 r. w auli nr 7 (ul. Szczerbcowa), w godz. 9:45 - 10:45. Tematyka spotkania: prezentacja firmy, wymagania stawiane kandydatom itp. Spotkanie jest realizowane w ramach projektu "Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie".
Akademia Morska w Szczecinie otrzymała list gratulacyjny za przyznanie dofinansowania w wysokości 1 000 000 złotych na realizację innowacyjnego programu kształcenia dostosowanego do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Program wdrożony będzie na Wydziale Nawigacyjnym, na kierunku nawigacja.
W trakcie Targów BoatShow w Łodzi (15-18 listopada br.) Akademia Morska w Szczecinie została wpisana na listę członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Żeglarskich. Tym samym znalazła się w gronie podmiotów, które organizują kursy (m.in. na sternika jachtowego, skippera czy członka załogi jachtu morskiego), a ich dyplomy i patenty są honorowane w Europie, USA, Australii i Nowej Zelandii.
Biuro Karier AM oraz firma Unibaltic Sp. z o.o. zapraszają wszystkich studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do wzięcia udziału w konkursie pt. "Bądź EKO - zbuduj STATEK".
Zbuduj statek i wygraj płatny staż oraz ultrabook! Bądź EKO - użyj tylko surowców wtórnych (np. tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe, opakowania szklane, baterie, akumulatory, świetlówki, elektro-śmieci, papier, tekturę, opony, styropian, reklamówki sklepowe, nakrętki, pojemniki po aerozolach itp.)
W dniach 22-23.11.2012 odbyła się w Brukseli coroczna międzynarodowa konferencja e-Maritime Annual Conference 2012: Connecting the maritime world - towards 2020. Konferencja poświęcona była koncepcji e-Morze, rozwijanej przez UE, a dotyczącej szerszego wykorzystania nowoczesnych technologii IT i ICT w gospodarce morskiej państw członków UE. Głównym celem koncepcji e-Morze jest stymulowanie i poszukiwanie skutecznych rozwiązań wspierających współpracę, interoperacyjność i efektowność uczestników procesu transportowego w obszarze gospodarki morskiej.
„Jak skutecznie korzystać ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu?” to temat przewodni spotkania w ramach Projektu Boomerang, które odbędzie się 6 grudnia  w godz. 17.00-18.00 i będzie transmitowane z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, al. Piastów 41, sala 113 do ośrodków naukowych w całej Polsce.

Kierunek nawigacja na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Zachodniopomorskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych w którym uczestniczyli mgr inż. kpt.ż.w. kpt.ż.ś. Jacek Frydecki, prodziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz dr Piotr Borkowski, z-ca dyrektora Instytutu Technologii Morskich. Spotkanie miało na celu ustalenie wstępnych szczegółów długofalowej współpracy pomiędzy Akademią Morską, a Polskim Związkiem Głuchych. 
Coroczne wyjazdy do szkół średnich promujące Akademię Morską w Szczecinie
W dniu 13 listopada 2012 roku odbyła się po raz trzeci rywalizacja wyłaniająca najlepszego nauczyciela akademickiego, studenta i wydział Akademii Morskiej w ergometrze wioślarskim, dyscyplinie sportowej, w której reprezentanci naszej Uczelni osiągają najwyższe wyniki sportowe zarówno na arenie lokalnej jak i ogólnopolskiej.
Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza na szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej w AM”, które odbędzie się w Sali Senatu 6 grudnia (czwartek) w godz. 10.00-11.50. Do uczestnictwa zapraszamy szczególnie pracowników naukowych Akademii Morskiej jak również wszystkie osoby zainteresowane kwestiami własności intelektualnej.
W ramach realizowanego programu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży pod patronatem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia studenci z Politechniki Sankt-Petersburskiej i Uniwersytetu Komunikacyjnego w dniu 12.11.2012 odwiedzili Akademię Morską w Szczecinie. Zapoznanie się z kulturą polską i przestrzenią miejską Szczecina zostało wzbogacone spotkaniami z przedstawicielami władz Akademii Morskiej oraz prezentacją bazy dydaktycznej i laboratoryjnej.
The Baltic University Programme (BUP) to międzynarodowe zrzeszenie 225 uczelni wyższych działających w rejonie Morza Bałtyckiego. Siedziba główna Programu znajduje się w Szwecji na Uniwersytecie w Uppsali. Pracę Programu koordynują Rada BUP i  krajowe centra BUP, znajdujące się w 12 państwach. Program działa już ponad 20 lat. Koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i demokracji w rejonie Morza Bałtyckiego. Podstawowymi formami działalności BUP są: opracowywanie wspólnych programów nauczania i materiałów dydaktycznych, konferencje i szkolenia nauczycieli akademickich, konferencje studenckie, tworzenie platformy dla wspólnych badań i projektów.