Akademia Morska w Szczecinie z głębokim żalem zawiadamia, że 20 czerwca 2013 r.  zmarł emerytowany nauczyciel naszej uczelni dr hab. inż. st. of. mech. Jerzy Listewnik, prof nadzw. AM. Przez wiele lat pracy swoje bogate doświadczenie naukowe i zawodowe przekazywał licznym pokoleniom oficerów mechaników podczas ich nauki w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W dniu 21.06.2013 r. w Szczecinie odbył się turniej strzelecki o Puchar Kanclerza Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, w którym udział wzięło ponad sześćdziesiąt osób, w tym  dwie drużyny z Akademii Morskiej.

W Kołobrzegu otwarto 20 czerwca 2013 r. Ośrodek Szkolenia Rybołówstwa Bałtyckiego. To nowa jednostka dydaktyczna Akademii Morskiej w Szczecinie, która wdrażać będzie nowoczesne metody szkoleniowe dla pracowników sektora rybackiego.

W dniach 07.06.2013.-09.06.2013. dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie Adrian Druchniak przeprowadził szkolenie dla pracowników Azerbejdżańskiej Akademii Morskiej w Baku w ramach umowy podpisanej przez Rektorów obu uczelni (JM Rektora prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisława Gucmę  i JM Rektora prof. Rasima Bashirova).

Projekt MARINE POWER, który został złożony w październiku 2012 r. w ramach działania 4.3 POKL przez Wydział Mechaniczny przy wsparciu Centrum Transferu Technologii Morskich otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 1,8 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika.

W dniu 17 czerwca br. Centrum Transferu Technologii Morskich gościło 12 uczestników międzynarodowej Inicjatywy „R4R – Chemical Regions for Resource Efficiency”. 

W dniach 20 - 21.05.2013 r. w Olsztynie odbyło się XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pod hasłem : KOŁA NAUKOWE SZKOŁĄ TWÓRCZEGO DZIAŁANIA.  Całemu wydarzeniu patronował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Rozpoczęcie prac w ramach polsko-norweskiego Projektu GRASS (Green and Sustainable Transport Systems in Cities)
11 czerwca odbyło się czwarte spotkanie „okrągłego stołu” w Akademii Morskiej w Szczecinie, organizowane w ramach projektu C-LIEGE

11 czerwca 2013 r. studenci oraz pracownicy Akademii Morskie dostali możliwość twórczego „wyżycia się”! Tematem przewodnim była „Nasza Akademia”. Do dyspozycji były flipcharty, na których można było pisać i rysować oraz stanowisko do prototypowania. 

Tradycyjnie już pod koniec semestru letniego SWFiS oraz KU AZS jest organizatorem wyścigów szalup wiosłowych „Szalupiada”.

W dniu 6 czerwca 2013r. w naszej uczelni odbyło się szkolenie dla pracowników naukowych szczecińskich szkół wyższych pn. „Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej – Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej.

Zachęcamy do udziału w unikatowym programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators. Inicjatywa ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. 

Studenci III roku kierunku Geodezja i Kartografia dzięki staraniom i zaangażowaniu dr inż. Macieja Gucmy nawiązali kontakt z pracownikami niemieckiej organizacji DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, będącej odpowiednikiem amerykańskiej organizacji NASA.

Biuro Karier we współpracy z Centrum Transferu Technologii Morskich przygotowuje obecnie projekt unijny, w ramach którego studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci Akademii będą mogli wziąć udział w płatnych stażach u potencjalnych pracodawców.