Biblioteka Główna Akademii Morskiej oraz Firma ABE-IPS Sp. Z o. o. zapraszają na wystawę zagranicznych publikacji naukowych. Uroczystego otwarcia wystawy dnia 25 kwietnia o godz. 10.00. dokona Prorektor ds. Nauki AM dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. AM.
W dniu 10.04.2013 w Karlskronie (Szwecja) odbyło się kolejne spotkanie Bałtyckiego Parku Naukowo-Technologicznego (BMSP). Spotkanie oraz konferencja miały miejsce w Politechnice Karlskrony (BTH). Park zrzesza instytucje i firmy z rejonu całego Bałtyku a jego głównym zadaniem jest wymiana myśli naukowej oraz technologii w ramach naszego rejonu. Nasza Akademia jest partnerem BMSP od początku jego istnienia. W spotkaniu udział wzięło ok. 120 osób z 7 na 9 krajów położonych nad Bałtykiem oraz Norwegii.  Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr inż. Maciej Gucma (wystąpienie pt. When the worst happens – the accident and salvage operation of Costa Concordia).
"FSNT NOT rada w Szczecinie przy współpracy z FUT, serdecznie zaprasza wszystkich studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do organizowanego po raz trzeci w Szczecinie programu „Bezpieczne praktyki i środowisko”.  Szkolenia poświęcone są tematyce: Prawa Pracy, BHP, ochronie p-poż, organizacji bezpiecznej pracy oraz zagadnieniom urządzeń poddozorowych.
List od Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej dotyczący broszur informacyjnych skierowanych do studentów oraz młodych naukowców, a także elektroniczne wersje broszur w formacie pdf.

Biuro Karier AM zaprasza studentów i absolwentów na bezpłatny warsztat pt. "Autoprezentacja".

Akademia Morska nawiązała współpracę z dwiema nowymi Uczelniami w ramach programu Erasmus tj.  Fontys University of Applied Sciences z Holandii oraz Okan University z Turcji.

Wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW, a także wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Spotkanie z noblistą prof. Robertem Huberem i dyskusje o karierze naukowej w Polsce oraz finansowaniu badań to  elementy przewidziane w ramach Forum Młodych Uczonych, które odbędzie się 18 kwietnia w Warszawie. Zgłoszenia trwają do 4 kwietnia.

W dniu 23.03.2013r. na szczecińskiej pływalni „Floating Arena”, która w ubiegłym roku gościła zawodników podczas Mistrzostw Europy odbył się Półfinał A AMP w Pływaniu.

15 marca 2013 r. studenci oraz pracownicy WIET dostali możliwość twórczego „wyżycia się”! Tematem przewodnim była „Nasza Akademia”. Do dyspozycji były flipcharty, na których można było pisać i rysować oraz stanowisko do prototypowania.
Oświadczenie Prezydium KRASP w sprawie przypadków zakłócania swobody dyskusji w uczelniach akademickich

Czworo pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie zostałolaureatami prestiżowego programu stażowego TOP 500 INNOVATORS – Science, Management, Commercialization.

Kilkudniowa wizyta rektora Azerbejdżańskiej Państwowej Akademii Morskiej
w Baku - prof. Rasima Bashirova na Akademii Morskiej w Szczecinie to efekt współpracy nawiązanej przez obie uczelnie.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Drzwi otwarte” w terminie 15-16 marca 2013r. - to świetna okazja do poznania specyfiki Uczelni i podjęcia trafnych decyzji dotyczących wyboru studiów.

W dniach 5-9.03.2013 Akademia Morska w Szczecinie wzięła udział w najważniejszych międzynarodowych targach technologii informatycznych i przemysłu cyfrowego CeBIT 2013 w Hanowerze.