W dniach 23-26 października 2013 roku w Katowicach-Ustroniu odbyła się 13 Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, organizowana przez Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.

Zachodniopomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Pracowników i Studentów Akademii Morskiej w Szczecinie do zakładania kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).  

Nasza uczelnia stworzy nowoczesny, jedyny w Polsce ośrodek zintegrowanego szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego oraz Naukowo-Badawcze Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Inwestycje realizowane będą na terenach zakupionych od miasta.


Prof. dr. hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Senat Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie decyzją z 26 marca 2013.

Przedstawiciele trzech wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniach 5-8 listopada 2013r. będą uczestniczyli w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych. 

Zapraszamy studentów i absolwentów (do 6 miesiąca od obrony dyplomu) na warsztat pt"Student AM na rynku pracy"

Uprzejmie informujemy, że komisja złożona z takich działów uczelnia jak CTTM, BK, DP, DN, podstanowiła w tym roku przyznać jedno wyróżnienie za pracę pt. „Razem do celu”. 

Akademia Morska w Szczecinie poprzez zaangażowanie pracowników i studentów aktywnie uczestniczy w projekcie wymiany młodzieży pod patronatem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Celem przewodnim przedsięwzięcia jest nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy uczelniami w aspekcie wspólnych projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych.

Godzinę i 23 sekundy potrzebowała zwycięska drużyna na pokonanie terenowego etapu II edycji Gry Miejskiej pn. Odkoduj Fundusze. Na starcie do finałowej rozgrywki stanęło  aż 13 drużyn, liczących w sumie 39 zawodników.

Serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie do udziału w konkursie „Zaprojektuj kalendarz ścienny AM na 2014 r.”

Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim (NAVDEC) to innowacja na skalę światową, opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. W październiku br. naukowcy założyli spółkę Sup4Nav w celu wdrożenia innowacyjnego systemu do produkcji. Prace nad rozwojem wynalazku prowadzone będą w Technoparku Pomerania, który w ramach programu inkubacji obejmie młodą firmę wsparciem biznesowym.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie zapraszają w dniu 14 października br. wszystkich pracowników Akademii Morskiej na uroczystość nadania imienia prof. dr hab. inż. Krzysztofa Chwesiuka  sali audytoryjnej WIET mieszczącej się w budynku przy ul. Szczerbcowej  4 w Szczecinie.

Zapraszamy studentów AM na bezpłatny trening pt. "Komunikacja w miejscu pracy i nie tylko", który przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje komunikacyjne w kontekście budowania relacji w przyszłym miejscu pracy.

W tym roku Akademia Morska w Szczecinie jako pierwsza uczelnia w regionie zainaugurowała rok akademicki 2013/2014. Na naszej uczelni rozpoczęło go ok. 4 300 studentów, w  tym ponad 1100 to studenci pierwszego roku studiów.