W poniedziałek 7 października 2019 r. uroczyście wmurowano kamień  węgielny pod budynek Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

W uroczystości wzięli udział: marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska, prezes ERBUD S.A., wykonawcy części budowlanej MCN, Józef Adam Zubelewicz oraz parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rektorzy szczecińskich uczelni w tym dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, Rektor AMS i przedstawiciele ZOZŻ. 

Budynek MCN kształtem będzie przypominać bryłę statku o wysokości 14 metrów i długości 122 metrów, z tarasem widokowym na dachu i miejscem na restaurację. Będzie miał powierzchnię ponad 10 tys. m2.

Odczytano akt erekcyjny, który podpisali: marszałek Olgierd Geblewicz, prezydent Krzysztof Soska, prezes Józef Adam Zubelewicz, Halina Stelmach – żona patrona MCN, Paweł Zalewski – przewodniczący Rady Programowej MCN, dziekan Wydziału Nawigacyjnego AMS oraz dyrektor MCN – Witold Jabłoński. Akt erekcyjny trafił następnie do kapsuły czasu umieszczonej w kamieniu węgielnym, który wmurowali sygnatariusze listu.

Wizualizację Centrum, w którym znajdzie się ponad 200 interaktywnych eksponatów związanych z morzem i wodą można zobaczyć na: https://m.youtube.com/watch?v=OPVPwjW36gs
Zdjęcie udostępnione przez MCN