Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO w tym roku obchodziły swój okrągły, dwudziesty jubileusz. W wydarzeniu odbywającym się w dniach 9-11 września w Gdańsku, udział wzięło blisko 250 firm i instytucji związanych z branżą morską.

Targom towarzyszyły liczne debaty, konferencje i szkolenia dotyczące przemysłu okrętowego, offshore, infrastruktury portów i przemysłu morskiego, logistyki w transporcie morskim, żeglugi morskiej i przybrzeżnej, żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej, bezpieczeństwa i ochrony portów i żeglugi, ochrony środowiska oraz edukacji morskiej i zatrudnienia.

Akademia Morska w Szczecinie prezentowała swoją ofertę dydaktyczną, szkoleniową i naukowo-badawczą, która spotkała się z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców z branży i stowarzyszeń ich zrzeszających. Stoisko AM odwiedzali także uczniowie szkół średnich oraz absolwenci WSM i AM, którzy z dużym sentymentem wspominali okres studiów w Szczecinie.