Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  prof. dr. hab. inż. Jacka Namieśnika, JM Rektora Politechniki Gdańskiej.

Nagłe odejście Profesora jest szokiem dla całego środowiska akademickiego w Polsce, a także dotkliwą stratą dla polskiej nauki.

Politechnika Gdańska zajmowała szczególne miejsce w sercu Pana Profesora, związał z nią swoją karierę zawodową, zawsze stawiając na pierwszym miejscu troskę o rozwój swojej uczelni.

W tych trudnych chwilach szczególne wyrazy współczucia kierujemy do członków rodziny Profesora Jacka Namieśnika oraz wszystkich jego współpracowników i wychowanków.

Z wyrazami żalu, 

Rektor
Senat 
oraz Społeczność Akademicka Akademii Morskiej w Szczecinie