W sobotę, 30 marca 2019 r. na Wydziale Inżynieryjno – Ekonomicznym Transportu odbyła się uroczystość wręczania dyplomów ukończenia studiów inżynierskich. W uroczystości wzięła udział Pani Prorektor ds. Nauczania dr inż. Agnieszka Deja, która wraz z Dziekanem Wydziału dr hab. Stanisławem Iwanem wręczyła dyplomy ukończenia studiów tegorocznym absolwentom.

Najlepsi absolwenci, inż. Nikola Zagórska, która ukończyła z najlepszym wynikiem studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (średnia ocen 4,78) oraz inż. Michał Jezik - najlepszy absolwent kierunku Transport (średnia ocen 4,85) otrzymali dodatkowo pamiątkowe nagrody od Dziekana Wydziału. Podziękowania i gratulacje odebrały również osoby zaangażowane w pracę na rzecz samorządu studenckiego, Akademickiego Związku Sportowego oraz uczelnianych organizacji studenckich.

Dziękujemy rodzinom i przyjaciołom naszych absolwentów za liczny udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Serdecznie gratulujemy absolwentom i życzymy kolejnych wielu sukcesów w przyszłości.