Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji powstało w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Okrętowych, Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie.

W laboratorium skupiamy się na opracowywaniu rozwiązań energooszczędnych – a więc efektywnych ekonomicznie oraz, przede wszystkim, bezpiecznych dla środowiska. Urządzenia chłodzące mają ogromny wpływ na środowisko naturalne, a naszym zadaniem jest szukanie rozwiązań, dzięki którym efekty oddziaływania będą możliwie najmniejsze.

- To bardzo ważne dla nas laboratorium, głównie dlatego, że zostało sfinansowane ze środków uczelni, a powstało w oparciu o autorskie projekty naszych pracowników – powiedział JM Rektor, Wojciech Ślączka.

W systemach wentylacji mechanicznej czy klimatyzacji wraz z powietrzem usuwanym z pomieszczenia bezpowrotnie tracone są znaczące ilości ciepła. W obiektach  mieszkalnych starty te mogą wynosić nawet 60% całkowitych start ciepła. – Stąd, wykorzystując strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia w celu ogrzania lub chłodzenia powietrza świeżego doprowadzanego do pomieszczeń można w znacznym stopniu zminimalizować te stary i poprawić ogólną efektywności energetyczną systemu wentylacji czy klimatyzacji – tłumaczy dr inż. Ewelina Złoczowska, opiekun laboratorium, opisując działanie stanowiska do badań centrali  wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

Właśnie takie aspekty pracy z układami chłodzenia, klimatyzacji i wentylacji zgłębiają nasi studenci, którzy w przyszłości swoje umiejętności zastosują w pracy – na morzu lub lądzie.

Podczas prezentacji laboratorium przedstawiono:

Stanowisko do badań automatyki chłodniczej

Stanowisko do badań centrali  wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Stanowisko dydaktyczne do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego

A także chłodnię, w której prowadzone są kursy – zarówno studentów, jak i kadr oficerskich.

W wydarzeniu udział wzięły władze uczelni – JM Rektor, dr hab. inż. kpt. ż.w., Wojciech Ślączka, prof. AM, Prorektor ds. Morskich, Arkadiusz Tomczak, prof. AM oraz dziekan Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM, dyrektor Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych, dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AM, dr inż. Ewelina Złoczowska z Zakładu Maszyn i Urządzeń Okrętowych, a także zaproszeni goście.