Pomocnicy św. Mikołaja w osobach studentów I roku Mechaniki i Budowy Maszyn wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:
  1. Michał Świat - I rok Nawigacja
  2. Omar Abdelhameed Mohamed Elsayed Ahmed - I MiBM
  3. Joanna Urdas - III Transport WI-ET
Nagrodzeni uczestnicy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi! Gratulujemy.