Warsztaty „Wdrażanie elektromobilności w logistyce miejskiej” organizowane przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie we współpracy z Biurem Strategii Urzędu Miasta Szczecin w ramach projektu EUFAL odbyły się 10 grudnia w Sali Senatu uczelni.

W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób – przedstawiciele firm i instytucji związanych z transportem i logistyką m. in.: Garo, Grupa Polmotor, Poczta Polska, Policji, a także Urzędu Miasta oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Spotkanie otworzył kierujący projektem EUFAL – Jens Klauenberg z DLR Institute of Transport Research – który przybliżył szczegóły projektu Electric Urban Freight and Logistics. Podczas spotkania poddano dyskusji kluczowe aspekty związane z rozwojem elektromobilności oraz jej wdrażaniem. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie zastanawiali się, w jakim zakresie ma ona szansę wspierać realizację miejskich przewozów towarowych oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Uczestnicy spotkania byli bardzo zaangażowani i aktywnie pracowali nad rozwiązaniami problemów ekologicznego transportu. Również kierownik projektu EUFAL deklarował, że spotkanie było bardzo owocne, a uczestnicy już teraz planują kolejne takie wydarzenia. Czekamy na innowacyjne rozwiązania!