Z przyjemnością informujemy, że Akademia Morska w Szczecinie otrzymała grant od Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na prowadzenia działań promocyjnych za granicą! Wartość dofinansowanie wynosi ponad 42 tys. zł (100% wnioskowanego dofinansowania). W przygotowaniu wniosku uczestniczył cały zespół Działu ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Projekt przygotowano w ramach Programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”. Głównym celem Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo–dydaktycznych.

Informacje dotyczące zakwalifikowanych wnioskodawców oraz przyznanych środków dostępne są pod adresem:

https://nawa.gov.pl/images/NPZ/Zmienione-komunikaty/27.09.2018-lista-podmiotow-dofinansowanych_NPZ.PDF