W dniu 25 września otrzymaliśmy wiadomość od Zespołu Ewaluacji Czasopism Naukowych Index Copernicus International, że na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017: ICV 2017 = 100.00.

Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2017. Wartości wskaźnika z poprzednich trzech lat wynosiły odpowiednio ICV 2014 = 79.38, ICV 2015 = 87.49 oraz ICV 2016 = 90.35. Ustawiczna poprawa jakości wydawniczej naszego czasopisma jest wynikiem wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, członków rady naukowej i recenzentów, a także polityki władz uczelni wspierającej rozwój kwartalnika.

Lista ICI Journals Master List 2017