W dniach 17 i 18 września w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie, odbyło się międzynarodowe spotkanie projektu EMMA, organizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej oraz Północną Izbę Gospodarczą.

Projekt EMMA dotyczy zwiększenia mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych) oraz jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Działania projektu EMMA mają się przyczynić do zwiększenia stanu wiedzy na temat udrożnienia dróg śródlądowych w Polsce w kontekście ich gospodarczego wykorzystania. Chcemy udowodnić konkurencyjną pozycję transportu wodnego, jako ekologicznego środka transportu pozwalającego na redukcję kosztów przewozu towarów, dzięki zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających dostosowanych do warunków żeglugowych.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia symulatorów Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Europejskiego Centrum Szkoleń LNG w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zwieńczeniem konferencji był rejs statkiem Odra Queen wybraną trasą w celu obserwacji istniejących przeszkód w żegludze śródlądowej tzw. „wąskich gardeł” występujących na rzece Odrze.