W dniach 27. – 29.06. 2018 w Amsterdamie odbyło trzecie z kolei międzynarodowe Sympozjum technologii statków autonomicznych.

Tematem wiodącym sympozjum były uwarunkowania technologiczne i prawne umożliwiające budowę i eksploatację statków autonomicznych i bezzałogowych.

Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia prawne dotyczące budowy i eksploatacji statków autonomicznych i bezzałogowych, wyzwania związane rozwojem technologii statków autonomicznych oraz jej testowaniem a także z bezpieczeństwem (safety) i ochroną (security) statku. Przedmiotem obrad były również czynnik ludzki oraz potencjalne korzyści ekonomiczne.

W sympozjum uczestniczyli projektanci statków, armatorzy, przedstawiciele towarzystw klasyfikacyjnych, producenci wyposażenia, oraz przedstawiciele jednostek badawczych sektora morskiego z całego świata. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował pracownik Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM, którego prezentacja pt. „Decision making in autonomous shipping – challenges” została przyjęta i opublikowana na stronie internetowej sympozjum.

Sympozjum odbywało się równolegle do międzynarodowej wystawy i konferencji dot. technologii konserwacji, napraw i serwisowania łodzi i statków oraz międzynarodowej wystawy technologii i komponentów elektrycznych i hybrydowych układów napędowych statków.

Sympozjum dało możliwość szerokiej wymiany poglądów, wyników badań i doświadczeń w celu urzeczywistnienia wizji statków autonomicznych i bezzałogowych.

Strona www: http://www.autonomousshipsymposium.com/en/index.php