W dniach 16. – 25.05. 2018 w Londynie odbyła się 99. Sesja Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Uczestniczyli w niej delegaci z  państw członkowskich, obserwatorzy i konsultanci z organizacji międzypaństwowych oraz pozarządowych.

Przedmiotem obrad były m.in:

  • autonomiczne nawodne jednostki pływające (MASS),
  • poprawki do instrumentów IMO,
  • Kodeks polarny (drugi etap),
  • nowe trasy żeglugowe na Morzu Beringa,
  • piractwo i bezpieczeństwo morskie.

W obradach plenarnych i w pracach grupy roboczej ds. statków autonomicznych jako ekspert delegacji polskiej uczestniczył pracownik Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM.

Komitet MSC zainicjował prace związane z żeglugą autonomicznych jednostek pływających.  Opracowane zostały wstępne definicje pływających jednostek autonomicznych oraz stopnie ich autonomiczności jak też harmonogram dalszych prac. Dla kontynuowania prac w okresie międzysesyjnym powołano Grupę korespondencyjną ds. statków autonomicznych. W skład Grupy korespondencyjnej ze strony polskiej weszli Tadeusz Wojtasik, Paweł Perkowski oraz Zbigniew Pietrzykowski.

Na 99. Sesji MSC Polska i Izrael przedstawiły wspólny dokument w sprawie opracowania standardów techniczno-eksploatacyjnych dla nawigacyjnych systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kolizyjnych NDSS CA. W trakcie debaty zainteresowane strony wystąpiły z wnioskiem o uzupełnienie dokumentu, sugerując, że proponowane w dokumencie wymagania są definiowane zbyt wcześnie i wyprzedzają istniejące rozwiązania techniczne.
Strona polska zamierza przedstawić poprawiony dokument na 101 Sesji MSC.

Rys. 1. Obrady plenarne 99. Sesji Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, Londyn 2018Rys. 2. Przedstawiciele delegacji polskiej na 99. Sesję Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego, Londyn 2018. Od lewej: Tadeusz Wojtasik – Zastępca Przewodniczącego delegacji, Zbigniew Pietrzykowski ekspert delegacji, Wacław Bielawski - Stały Przedstawiciel RP przy IMO - Przewodniczący delegacji, Marta Grabowska – Zastępca Przewodniczącego delegacji, Paweł Perkowski - członek delegacji.