Warsztaty dla polskich uczestników projektu SBOIL odbyły się 28 czerwca w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Dzień wcześniej, 27 czerwca w Świnoujściu, testowana była zapora olejowa, która jest wynikiem wspólnych prac badaczy oraz ekspertów z instytucji biorących udział w projekcie. Na statku SAR Kpt. Poinc, podczas ćwiczeń na pełnym morzu rozstawiono całość zapory i przetestowano jej praktyczne działanie – testy wypadły zadowalająco. Innowacyjność zastosowanej tutaj metody polega na wykorzystaniu materiału będącego ekologicznym, naturalnym absorbentem ropy, który ostatecznie ulega biodegradacji. Metoda działania zapory z użyciem absorbentów została zaprezentowana przy Wałach Chrobrego, w ramach odbywających się 28 czerwca w Akademii Morskiej warsztatów projektowych – udział w nich wzięli, obok członków projektu, przedstawiciele SAR oraz urzędów i instytucji morskich z Polski (m.in. Urzędów Morskich, Zarządów Portów, a także Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej).

Projekt SBOIL – South Baltic Oil Spill Response – ma na celu usprawnienie systemu szybkiego reagowania na wycieki olejowe w niesprzyjających warunkach pogodowych i płytkich wodach. Projekt realizuje konsorcjum uczelni z Niemiec, Szwecji i Polski: Uniwersytetu w Rostocku, World Maritime University w Malmo oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i wdrożenie nowej koncepcji reakcji na wycieki ropy – tj. opracowanie nowych technologii i wykorzystanie ich w praktyce.

Testowana i prezentowana w Szczecinie i Świnoujściu zapora to prototyp wypracowanego rozwiązania, który wraz z technologią zostanie po zakończeniu projektu przekazany pro-bono instytucji, która będzie go wykorzystywać w praktyce, by służyć ochronie środowiska morskiego.