Wspólna debata przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w Szczecinie oraz naukowców i studentów AM, a także zaproszonych gości – ekspertów i praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowników dróg – odbyła się w Akademii Morskiej w Szczecinie 27 czerwca.

Spotkanie otworzyli Dziekan WIET, dr hab. Stanisław Iwan. prof. AM oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski.
Tematy, jakie poruszono podczas spotkania to m.in. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Województwie Zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, a także towarowy transport niskoemisyjny a bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście.  Podczas debaty dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM przedstawił pierwsze wnioski z badań w projekcie „Bezpieczne przejście dla pieszych”.
W badaniu ocenie poddano przejścia dla pieszych w Szczecinie:

  • ul. Bohaterów Warszawy – ul. Kazimierza Pułaskiego (Galeria Handlowa Turzyn);
  • ul. 26 Kwietnia – ul. Santocka (Os. Przyjaźń);
  • ul. Energetyków (ZPPMS-S);
  • ul. Adama Mickiewicza – ul. Reymonta (Ryneczek Pogodno);
  • ul. Witosa – ul. Nehringa (Klub Sportowy Hutnik).

I przeanalizowano, co decyduje o bezpiecznym przejściu dla pieszych – m.in. stopień widoczności pojazdów i pieszych na przejściu, prawidłowe, czytelne, widoczne i w dobrej kondycji oznakowanie pionowe i poziome, obecność barierek, odpowiednie oświetlenie, odległość od poprzedzającego/ następnego skrzyżowania. Na podstawie obserwacji oraz ankiet prowadzonych wśród użytkowników, pracownicy oraz studenci WIET biorący udział w badaniach, zarekomendowali już pierwsze rozwiązania, jak np. zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej czy progów zwalniających lub usunięcie krzewów i drzew utrudniających widoczność oraz zakazu postoju/parkowania w pobliżu przejść.
W spotkaniu udział wzięli m.in. – prezes Fundacji SOS – Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, Filip Grega, prezes Auto Club Szczecin Ryszard Wolan, Mariusz Podkalicki z Akademii Bezpiecznej Jazdy, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.