12 kwietnia 2018 r. w Szczecinie odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Porty Morskie 2018”...


12 kwietnia 2018 r. w Szczecinie
odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Porty Morskie 2018”. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Zarządzania Transportem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Morski.

Rangę wydarzenia podkreśliły patronaty honorowe: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.
Tegoroczne obrady prowadzone były w trzech sesjach tematycznych:

  • Port morski w obsłudze turystyki wodnej (sesja prowadzona przez dr inż. Andrzeja Montwiłła)
  • Obsługa ładunków typu Project cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich (sesja prowadzona przez dr Dariusza Bernackiego)
  • Automatyzacja i cyfryzacja portowych procesów obsługi ładunków w portach morskich (sesja prowadzona przez dr inż. Oliwię Pietrzak)

Wydarzenie zgromadziło blisko 100 gości, wśród których przybyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorstw działających w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej, przedstawiciele zarządów portów, osoby ze świata nauki z Gdańska, Warszawy, Krakowa i Szczecina, a także liczna grupa studentów, zainteresowanych poruszaną tematyką.

Obrady cieszyły się dużym zainteresowaniem, pobudzały do dyskusji prowadzonej nie tylko na sali obrad ale także w kuluarach. Organizatorzy mają nadzieję, iż Konferencja sprzyjać będzie nowym pomysłom i koncepcjom w obszarze gospodarki morskiej.

Sponsorami i partnerami wydarzenia były:

  • DB Port Szczecin Sp. z o.o.
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
  • Miasto Szczecin
  • Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu


Gościom dziękujemy za przybycie a sponsorom za wsparcie !!!