20 kwietnia oficjalnie otwarto Laboratorium Automatyzacji Procesów Logistyczno-Produkcyjnych. Gospodarze – dziekan WIET prof. Stanisław Iwan oraz mgr Artur Kujawski, opiekun laboratorium, gościli Ministra Marka Gróbarczyka, JM Rektora, prof. Wojciecha Ślączkę, władze AM, a także członków Senatu oraz Rady Rozwoju wydziału – przedstawicieli instytucji i firm branży morskiej i transportowej. W uroczystym otwarciu udział wziął również Grzegorz Kaczmarek z firmy ASTOR, która opracowała i dostarczyła laboratorium.

W jego skład wchodzą trzy roboty przemysłowe, a także linia produkcyjna – to pierwsze w regionie laboratorium symulujące cały proces logistyczny „w pigułce”.

– Sprzęt ukazuje w miniaturze paletyzację ładunku, załadunek, przeładunek – tłumaczył mgr Artur Kujawski. – Studenci poznają działanie autonomiczne robotów przemysłowych, ale także zaznajomią się z przebiegiem całego procesu – dodał.

Dzięki zajęciom w laboratorium nauczą się planować procesy logistyczne w praktyce. Podczas prezentacji działania sprzętu, o wykonanie zadań praktycznych poproszono Ministra Gróbarczyka.

– To wielkie święto uczelni – nowe laboratoria i możliwości, to kierunki, które chcemy wspierać – zaznaczał Minister.

Finansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej laboratorium, otwarte właśnie na WIET, pozwoli studentom poznawać nowoczesne technologie aktualnie stosowane w automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz procesów logistycznych. Taka praktyka w procesie dydaktycznym zapewni najwyższy poziom przygotowania absolwentów do podjęcia późniejszej pracy zawodowej. Dziękując za środki, Rektor Ślączka zaznaczył, że to pierwsza taka dotacja przeznaczona w pełni na cele dydaktyczne.

– Otwierając to laboratorium możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu idzie z duchem czasu, stawiając na dydaktykę na najwyższym poziomie, opartą o światowej klasy sprzęt – zaznaczał Rektor, podkreślając także potencjał i siłę WIET.

– Praca nad tym projektem była nowym doświadczeniem również dla nas – stwierdził Grzegorz Kaczmarek, zastępca dyrektora ASTOR. – To indywidualnie zaprojektowane i dostoswane do potrzeb Wydziału laboratorium, które opracowaliśmy w ścisłej współpracy – podkreśklał. Sprawną współpracę w tym zakresie chwalił również dziekan WIET.

– Otwarcie laboratorium to początek naszej współpracy z firmą, jesteśmy otwarci na nowe wspólne przedsięwzięcia – mówił Stanisław Iwan.

Urządzenia będą stanowić także podstawę dla realizacji procesu nauczania w ramach nowych, unikalnych specjalności Inteligentne Systemy Logistyczne oraz Zautomatyzowane Systemy Produkcyjne, które są w planach uruchomienia przez WIET w najbliższym roku akademickim.

Laboratorium będzie wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych w ramach wielu przedmiotów, takich jak: Portowe urządzenia techniczne, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Automatyzacja i robotyzacja procesów logistycznych, Projektowanie procesów, Infrastruktura logistyczna, Systemy i procesy transportowe, Technika i technologia magazynowania, Optymalizacja procesów logistycznych, Zarządzanie Łańcuchami Dostaw, Logistyka produkcji, Logistyka magazynowania.

Co więcej, laboratorium będzie zapleczem dla prac badawczych w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz stosowania innowacyjnych metod wspomagających realizację procesów logistycznych, a co za tym idzie – pozwoli w dalszym ciągu rozwijać współpracę Wydziału z otoczeniem biznesowym – przy czym należy nadmienić, że Wydział jest uczelnianą "lokomotywą" w tym zakresie – aktywnie współpracuje z firmami z regionu, przedstawicielami branży morskiej, transportowej i logistycznej (by wymienić np. zawiązaną niedawno współpracę z Kongsberg Maritime Poland czy intensywne działania z firmą Vitronic oraz wieloma innymi).

O wydziale:

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu to jednostka interdyscyplinarna: platforma współpracy dla nauk ekonomicznych oraz technicznych, ukierunkowanych na zagadnienia logistyczno-transportowe. W swoich działaniach realizuje badania i kształci kadry w obszarze zrównoważonych, wielogałęziowych systemów logistyczno-transportowych, odpowiadając na potrzeby szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego: otwarcie wydziału na współpracę z rynkiem przynosi efekty zarówno w postaci zapewnienia profesjonalnej praktyki studentom, jak również wymianę doświadczeń i wspólną pracę projektową oraz wdrażanie pomysłów do praktyki gospodarczej. Wszystko to służy zarówno rozwojowi potencjału dydaktycznego i naukowego uczelni, ale także Szczecina i regionu. Absolwenci zaś już na starcie swojej drogi zawodowej, są pewnymi siebie, dobrze przygotowanymi specjalistami.