Międzynarodowa Konferencja Ministerialna "Żegluga Łączy" odbyła się 18 i 19 kwietnia we Wrocławiu.

Konferencja poświęcona tematowi Transportu Wodnego Śródlądowego, została zorganizowana w oparciu o Rezolucję Ministerialną w sprawie przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r. Do osiągnięcia tych celów zmierzamy poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie, JM Rektor Wojciech Ślączka oraz Agnieszka Deja, Prorektor ds. Nauczania AM. Podczas panelu poświęconego kadrom i edukacji dla żeglugi śródlądowej, dr inż. Agnieszka Deja przedstawiła prezentację na temat planów Akademii dotyczących wprowadzenia nowoczesnego i wysoko wyspecjalizowanego programu nauczania właśnie w zakresie kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej.