Moduł teoretyczny szkoleń wojskowych w ramach Legii Akademickiej Akademii Morskiej dobiegł końca. W sobotę 24 marca do egzaminu w AM przystąpiło 49 osób, w tym 10 kobiet. Wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, zaliczając tym samym część teoretyczną szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej.

Po zakończeniu egzaminu legioniści otrzymali zaświadczenia o odbyciu i pozytywnym zakończeniu kursu. Zaświadczenia wręczyli - koordynujący LA z ramienia uczelni: dr inż. Andrzej Bąk, prof. AM, prorektor ds. morskich oraz dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma, prof. AM. Gośćmi byli także por. Remigiusz Łysik - którego studenci znają z zajęć Legii, a także kpt Zbigniew Wiśniewski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Tego samego dnia w strzelnicy w Przecławiu odbyły się drugie zawody strzeleckie Legii Akademickiej AM, w których udział wzięły 22 osoby. Wyniki zawodów oraz więcej informacji wkrótce.