Zaawansowane technologicznie rozwiązania trafiły z początkiem roku do laboratoriów Akademii Morskiej w Szczecinie. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, który służyć będzie tak studentom, jak i naukowcom, Akademia nie zwalnia tempa i rozwija swoją ofertę dydaktyczno-naukową.

Stanowisko turbiny parowej oraz zestaw oceny jakości maszyn na Wydziale Mechanicznym, Laboratorium automatyzacji procesów logistycznych i produkcyjnych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, sprzęt do laboratoriów Nawigacyjnych systemów satelitarnych, Radiolokacji oraz Fotogrametrii i Teledetekcji na Wydziale Nawigacyjnym – to nowe wyposażenie szczecińskiej Akademii Morskiej, którego zakup umożliwiła specjalna dotacja z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wydział Mechaniczny – eko-elektrownia na statku oraz nowoczesne metody oceny jakości
Stanowisko wytwornicy pary z jednostopniową turbiną parową – to nowy symulator pozwalający szkolić studentów oraz kadry morskie (na kursach doskonalących) w eksploatacji systemów turbin parowych na nowoczesnych jednostkach.

W skład stanowiska wchodzą:
 • wytwornica pary nasyconej i przegrzanej do 250 st. C, o ciśnieniu do 12 bar;
 • jednostopniowa akcyjna turbina parowa z odbiornikiem mocy;
 • skraplacz atmosferyczny chłodzony wodą;
 • system zabezpieczenia odbioru pary, w sytuacjach awaryjnych, w postaci wymiennika ciepła (skraplacz awaryjny);
 • aparatura kontrolno-pomiarowa wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i sterowania oraz wizualizacji, rejestracji, przetwarzania i archiwizacji danych pomiarowych;
 • zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, monitorami i drukarką.

Nowoczesny sprzęt trafił również do Katedry Diagnostyki i remontów maszyn – zestaw oceny jakości maszyn, składający się ze współczesnego endoskopu i kamery termowizyjnej zdecydowanie rozszerzył możliwości dydaktyczne i badawcze.
Nowy wideoendoskop typu FLIR VS70-Kit-w będzie od teraz wykorzystywany w dydaktyce przedmiotów Ocena jakości maszyn, Technologia remontów i Diagnostyka techniczna. Sprzęt uzupełnił wykorzystywany do tej pory boroskop starszego typu. W ten sposób w posiadaniu Katedry znalazły się obydwa możliwe rodzaje endoskopów niezbędne dla dydaktyki oraz prac badawczych.

Nowy wideoendoskop pozwoli uczyć studentów oraz kursantów poprawnego posługiwania się fiberoskopem z elastycznymi sondami o długości 1000 mm i różnych możliwościach pomiarowych ze względu na różne średnice i elastyczność wymiennych sond.

Kamera termowizyjna z zakresem pomiarowym temperatur od -10 do +150 st. C, umożliwi tak dydaktykę, jak i prowadzenie prac badawczych w zakresie oceny jakości maszyn i oceny poprawności pracy silników i urządzeń okrętowych, jak również nieszczelności instalacji okrętowych, w tym LNG.

Wydział Nawigacyjny: nowoczesne kształcenie w parze z wymaganiami STCW
Nowy sprzęt uzupełnił wyposażenie Zakładu Urządzeń Nawigacyjnych, a dokładniej laboratoriów nawigacyjnych systemów satelitarnych oraz radiolokacji. Laboratoria zostały wyposażone w:

 • Radary Simrad Halo-4, KODEN MDC-7904
 • Odbiornik GPS/DGPS/SBAS Saab R5 Supreme DGNSS MKII

Urządzenia umożliwią utrzymanie wysokich standardów kształcenia, realizowanego dzięki nim w oparciu o sprzęt wykorzystywany przez nawigatorów w praktyce. Oprócz wartości dydaktycznej, urządzenia będą  aktywnie wykorzystywane przez studentów oraz kadrę uczelni do badań naukowych.
Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji Instytutu Geoinformatyki wzbogaciło się o niezbędny sprzęt –

 • DRON DJI PHANTOM 4 PRO PLUS
 • KAMERĘ WIELOSPEKTRALNĄ PAROT SEQUOIA

Dzisiejsze technologie pozwalają pozyskiwać większość geodanych bezkontaktowymi systemami teledetekcyjnymi. Coraz częściej wykorzystuje się Bezzałogowe Systemy Latające (BSL), pozwalające na wykonanie opracowań dla małych obszarów. Implikuje to zastosowanie nowych instrumentów pomiarowych, które wymagają dalszych badań w zakresie ich aplikacyjności do opracowania pełnowartościowych produktów fotogrametrycznych. W szczególności związane jest to z tematyką prowadzonych w Akademii Morskiej  w Szczecinie badań związanych z opracowaniem elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej czy systemów usług rzecznych RIS (ang. River Information Services).

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu: automatyzacja na najwyższym poziomie
Laboratorium automatyzacji procesów logistyczno-produkcyjnych, powstające właśnie na WIET, pozwoli studentom poznawać nowoczesne technologie aktualnie stosowane w automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz procesów logistycznych.
Laboratorium będzie zapleczem dla prac badawczych w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz stosowania innowacyjnych metod wspomagających realizację procesów logistycznych, a co za tym idzie – pozwoli w dalszym ciągu rozwijać współpracę Wydziału z otoczeniem biznesowym.

Wyposażenie laboratorium:
 • Robot przemysłowy wraz z ręcznym programatorem robota oraz kontrolerem;
 • Robot przemysłowy wraz z kontrolerem;
 • Osiem licencji oprogramowania do symulacji pracy robotów Kawasaki z kontrolerem serii E. na stanowiska (komputery) znajdujące się w posiadaniu Akademii Morskiej;
 • Bezterminowa licencja dająca dostęp do pełnej funkcjonalności oprogramowania;