Konferencja rektorów uczelni z Krajów Bałtyckich odbyła się między 24 a 26 stycznia w Abo Akademi University w Turku, w Finlandii.


Konferencja odbyła się w ramach programu Baltic University Programme Network, zrzeszającego uczelnie z regionu Morza Bałtyckiego już od 1991 roku. Akademię Morską w Szczecinie podczas konferencji reprezentowała dr inż. Agnieszka Deja, prorektor ds. nauczania. Tematem konferencji w Turku było pogłębienie i wzmocnienie w dążeń do umiędzynarodowienia uczelni oraz poprawienia mobilności studentów oraz naukowców.
Program zainicjowany i koordynowany przez szwedzki Uppsala University to międzynarodowa sieć akademicka zrzeszająca ponad 200 członków, jest jednym z największych takich gremiów na świecie. W ramach działań BUP odbywają się wspólne programy badawcze, edukacyjne oraz projekty wdrożeniowe. Tematyka wspólnych projektów obejmuje m.in. badania dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, studiów regionalnych. Tysiące wykładowców, naukowców oraz studentów przez lata skorzystały ze szkoleń, warsztatów, programów rozwoju oraz wielu innych. Ok. 9 tysięcy studentów rocznie korzysta z kursów organizowanych dla nich w uczelniach partnerskich programu BUP.

 

Więcej informacji o projektach i możliwości udziału w nich na stronie: http://www.balticuniv.uu.se/