Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu - Logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu - Transport

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu  - ZIP

Wydział Nawigacyjny - GIK

Wydział Nawigacyjny - Transport