W dniu 25.01.2018 w Warszawie odbyło się III Forum Bezpieczeństwa Morskiego poświęcone zwiększaniu potencjału Marynarki Wojennej RP, a także wymianie pomysłów w zakresie interoperacyjności między krajami NATO.

Oprócz paneli związanych stricte z obronnością jeden z nich (paneli) był poświęcony współpracy przemysłu obronnego z uczelniami i przedsiębiorstwami. Ponadto Forum było okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami dla branży obronnej. Organizatorem wydarzenia była Akademia Marynarki Wojennej, a patronat nad konferencją objey instytucje rządowe, w tym MGMiŻŚ, MON, BBN i Parlamentarzyści związani z obrona narodową. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował dr hab. inż. Maciej Gucma.