4 stycznia w Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie prorektorów uczelni współpracujących w ramach Konsorcjum COP – Tradycja – Obronność. Było to pierwsze robocze spotkanie, na którym prorektorzy zaprezentowali swoją ofertę badawczą w zakresie współpracy z przemysłem obronnym. To pierwszy krok do przygotowania wspólnej oferty dla zbrojeniówki. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM.

W ramach Konsorcjum COP współpracują Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Świętokrzyska, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Morska w Szczecinie. Razem będziemy pracować na rzecz realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wspólnie starać się o pieniądze na duże projekty badawcze.