Tuż przed końcem roku 2017 piętnaścioro studentów, doktorantów i absolwentów otrzymało nagrody Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Wręczenie wyróżnień odbyło się 15 grudnia w Sali Tradycji.

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, sportowe oraz - przede wszystkim - naukowe odebrali studenci studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Nagrody osobiście wręczyli JM Rektor Wojciech Ślączka oraz Prorektor ds. Nauczania, Agnieszka Deja. 

Nagrody rektorskie za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymali:
Eric Kulbiej - (WN )Nawigacja
Mateusz Przybyła - (WM) Mechanika i budowa maszyn, absolwent 
Jacek Adamczyk - (WM) Mechanika i budowa maszyn
Jakub Cydejko - (WM) Mechanika i budowa maszyn

Nagrody rektorskie za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub organizacyjne otrzymali:
Izabela Kamińska - (WIET) Transport, absolwentka 
Kamila Jarmołowicz - (WIET) Zarządzanie i inżynieria produkcji
Justyna Szmajdka - (WIET) Logistyka
Yuliia Dimitrohlo - (WN) Nawigacja
Adrian Jaremba - (WN) Transport
Joanna Szozda - (WIET) Logistyka

Nagrody rektorskie za szczególne osiągnięcia naukowe trafiły w ręce doktorantów:
Patrycji Pawłowskiej - (WM) Budowa i eksploatacja maszyn
Eweliny Chłopińskiej - (WN) Transport
Pauliny Rekowskiej - (WN) Transport
Anny Anczykowskiej - (WM) Budowa i eskploatacja maszyn
Joanny Orymowskiej - (WM) Budowa i eskploatacja maszyn
Pauliny Hatłas - (WN) Transport

W świątecznej atmosferze władze uczelni życzyły studentom kolejnych sukcesów w nadchodzącym roku.