12 grudnia w Szczecinie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej - eksperckiej - ds. projektu "Zielona stocznia w Polsce" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Grupa została powołana w tym roku, a jej zadaniem jest wsparcie realizacji projektu zakładającego budowę stoczni do utylizacji starych jednostek. 

Potrzeba złomowania jednostek zgodnie z przepisami obowiązującymi w UE będzie w najbliższym czasie rosła. Polska przyjęła ambitny plan odbudowy przemysłu stoczniowego i dlatego w obecnej sytuacji celowe jest wprowadzenie rozwiązania wykorzystującego część istniejących zasobów postoczniowych do stworzenia przedsięwzięcia gospodarczego, które służyłoby utylizacji statków różnej wielkości wedłu obowiązujących standardów UE, czyli stworzenie tzw. "zielonej stoczni" - jako uzupełnienie planów rozwoju proukcji stoczniowej.