Od 1 stycznia 2018 r. Akademia Morska w Szczecinie rozpoczyna realizację projektu CZAS na STAŻ II finansowanego z funduszy unijnych. W ramach projektu stażami objęci zostaną studenci ostatniego semestru studiów inżynierskich na kierunkach:
  1. Transport - zarówno na WN jak i WIET
  2. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  3. Logistyka
  4. Geodezja i Kartografia
Umowy trójstronne o staż zostaną podpisane przed obronami prac dyplomowych, natomiast staże rozpoczną się w kwietniu 2018 r. i będą trwać 4 miesiące.

Osobom uczestniczącym w stażach przysługiwać będzie stypendium w wysokości 2160 brutto miesięcznie z narzutami ZUS pracodawcy, zwrot za badania lekarskie (o ile będą konieczne) w wysokości 78 zł brutto na osobę oraz ubezpieczenie NNW. Dodatkowo dla osób mieszkających powyżej 50 km od miejsca odbywania stażu przewidziano zwrot kosztów dojazdu łącznie w wysokości 90 zł oraz zwrot kosztów zakwaterowania do 1100 zł miesięcznie. Każda osoba będzie miała przydzielonego w firmie opiekuna.

Osoby zainteresowane udziałem w stażach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w terminie od 2 do 12 stycznia 2018 r. osobiście w biurze projektu przy ulicy Henryka Pobożnego 11, pok. 108, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres biura projektu:

Akademia Morska w Szczecinie
Biuro projektu CZAS na STAŻ II

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Osoby zainteresowane udziałem w stażu powinny zapoznać się również z regulaminem rekrutacji, w którym podano wszystkie szczegółowe informacje o kryteriach naboru do projektu.

Najbliższe spotkanie informacyjne dot. projektu odbędzie się w czwartek 14 grudnia o godzinie 11:30 w sali 106 w budynku WIET.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: www.am.szczecin.pl/cns2.

Serdecznie zapraszamy!