Akademia Morska w Szczecinie znalazła się w gronie uczelni, które przystąpiły do pilotażowego programu "Legia Akademicka".

To uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych w czasie przerwy letniej. 

Przedstawicielem AM odpowiedzialnym za udział uczelni w programie został dr inż. Andrzej Bąk, prof. nadzw. AM, prorektor ds. morskich. Wszyscy chętni, by aplikować powinni zgłaszać się do pokoju nr 11 w gmachu przy Wałach Chrobrego.

Więcej szczegółów: http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/