Studenci III roku kierunku Geodezja i Kartografia dzięki staraniom i zaangażowaniu dr inż. Macieja Gucmy nawiązali kontakt z pracownikami niemieckiej organizacji DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, będącej odpowiednikiem amerykańskiej organizacji NASA.

Wizytowany w dniu 23 maja 2013 roku oddział DLR w Neustrelitz znajdujący się około 100 km od Szczecina zajmuje się między innymi śledzeniem satelitów krążących po orbicie okołoziemskiej, pracami nad udoskonaleniem bezpieczeństwa transportu, rozpoznawaniem zagrożeń dla środowiska na podstawie zdjęć satelitarnych.

Ta ostatnia metoda okazała się dla uczestników szczególnie ciekawa, ze względu na możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem obrazów teledetekcyjnych do rozpoznawania rozlewów olejowych na obszarach morskich.

Uwagę studentów przykuły również znacznych rozmiarów talerze do śledzenia satelit poruszających się na nieboskłonie. Poza serią wykładów grupa studentów zwiedziła stanowiska obserwacyjne i laboratoria DLR, w których przetwarza się zebrane dane.

Wyjazd zakończył się zapewnieniami o dalszej współpracy.